ΙΡΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙOΣ 2022-IANOYAΡΙΟΣ 2023

INTERNATIONAL STUDIO & CURATORIAL PROGRAM (ISCP), NEA YOΡΚΗ

Η  Ίρια Βρεττού, εικαστική καλλιτέχνις και ARTWORKS Fellow του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ 2021, επελέγη από την επιμελητική ομάδα του International Studio Curatorial Program (ISCP) για να λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα δίμηνης καλλιτεχνικής φιλοξενίας στη Νέα Υόρκη (Noέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023).

H Ίρια ασχολείται με πτυχές της αναλογικής κινουμένης εικόνας (hand drawn animation) και μελετά τη σχέση τους και με άλλα μέσα κινηματογραφικής και επιτελεστικής πρακτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, εξετάζουν κριτικά τη λειτουργία της «οθόνης» στο πλαίσιο της πολιτιστικής παραγωγής και πολιτικής λειτουργίας και εστιάζουν στη δημιουργία έργων τέχνης που μπορούν να συστήσουν πλήρεις χώρο-χρονικές εμπειρίες που ανατρέπουν τις βεβαιότητες.

Ίρια Βρεττού, Necropsy of a Void (9 and a half Serenades for the Exorcism of Ghosts), 2021, moving image, 8:47 min.

Ίρια Βρεττού, Galileo's Relief, 2016, moving image, 1:15 min.

Η συμμετοχή της Ίριας υποστηρίζεται από την ARTWORKS μέσω του ιδρυτικού δωρητή της, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της μόνιμης συνεργασίας της ARTWORKS με το ISCP, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται μια θέση στο πρόγραμμα φιλοξενίας του ISCP για τους Fellows κάθε έτους.