ΑΝΝΑ ΧΟΥΣΙΑΔΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

DELFINA FOUNDATION

Η Άννα Χουσιάδα, εικαστικός και SNF ARTWORKS Fellow 2022, επιλέχθηκε από την ομάδα του Delfina Foundation για να συμμετάσχει στο δίμηνο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (Iανουάριος – Φεβρουάριος 2024).

Η πρακτική της  Άννας έχει ως βάση την έρευνα και τη διεργασία και αποτελείται κυρίως από συμμετοχικές δράσεις, εγκαταστάσεις και κείμενα, που φέρουν ή προκαλούν έναν ιστορικό, κριτικό ή πολιτικό διάλογο. Της αρέσει να βλέπει τις κοινότητες σαν οικοσυστήματα και να διερευνά τις δυναμικές που δημιουργούνται μέσα σε αυτές. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία που βασίζονται στην αλληλεξάρτηση και τη συλλογική παραγωγή γνώσης, η πρακτική της διερευνά την αίσθηση του ανήκειν σε ένα πλαίσιο πολιτισμικής πολλαπλότητας.

Kατά τη διάρκεια του δίμηνου προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών στο Delfina Foundation, η Άννα Χουσιάδα ξεκινάει μια καλλιτεχνική έρευνα πάνω στην ιστορία των μπαχαρικών, τις μαγειρικές και φαρμακευτικές χρήσεις τους από κοινότητες του Λονδίνου σήμερα, αλλά και τον ρόλο που παίζουν στην επιτελεστικότητα μιας ταυτότητας της διασποράς.

Η συμμετοχή της Άννας στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Delfina Foundation υποστήριζεται από την ARTWORKS μέσω του ιδρυτικού δωρητή της, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από τον Αλέξανδρο Χαϊδά.

 

Άννα Χουσιάδα, A dish and a story, Εικόνα από το αρχείο της έρευνας, 2020, Antwerp

Άννα Χουσιάδα, A dish and a story, Συμμετοχική Διάλεξη/Performance, 2020, Antwerp

Δείτε κάποιες φωτογραφίες από την έρευνα της Άννας στο Λονδίνο: