ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Γενικοί όροι χρήσης

O παρών δικτυακός τόπος www.art-works.gr ανήκει στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ARTWΟRKS (Ιπποκράτους 9, ΤΚ. 10679, Αθήνα). Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου της ARTWORKS, εφεξής αναφερόμενος ως «χρήστης», αναγνωρίζει ότι έχει επαληθεύσει ότι η διαμόρφωση του υπολογιστή που χρησιμοποιεί δεν περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και ότι λειτουργεί άρτια.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, τη χρήση και την ερμηνεία των δεδομένων που ο ίδιος αναζητά και μεταδίδει στο Διαδίκτυο. Η ARTWORKS είναι υπεύθυνη για αυτόν τον δικτυακό τόπο και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης που περιέχονται στην πιο πρόσφατη έκδοση της Ανακοίνωσης Νομικού Περιεχομένου που είναι διαθέσιμη τη στιγμή της χρήσης. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο και αν δεν συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Η χρήση της σελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη -εκ μέρους του χρήστη- αποδοχή των όρων χρήσης και την πολιτική απορρήτου.

2. Περιεχόμενα της ιστοσελίδας

Η ARTWORKS διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο για να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και να ενημερώσει σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Στόχος της ARTWORKS είναι να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες έγκυρες και ακριβείς. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσει να τα διορθώσει. Η ARTWORKS διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η ARTWORKS δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την παρουσία ιών ή κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα της.

3. Χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks)

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές με υπερσυνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους που δεν έχουν αναπτυχθεί από την ARTWORKS αλλά από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς, για ενημερωτικούς σκοπούς και προς διευκόλυνση του χρήστη και παροχή σε αυτόν επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Η ARTWORKS σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για υπερσυνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους από αυτόν τον δικτυακό τόπο και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλειά τους.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση ορισμένων από τους τρόπους με τους οποίους αυτός ο δικτυακός τόπος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies.

4.1 Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία ένα φυσικό πρόσωπο είναι αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα ενός φυσικού προσώπου, αλλά και δεδομένα από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί ένα φυσικό πρόσωπο (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο κλπ.).

4.2 Τα δεδομένα που συλλέγονται στον δικτυακό τόπο της ARTWORKS προέρχονται αποκλειστικά από την εθελοντική καταχώριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και με την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), όπου ζητείται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα και επώνυμο. Η ARTWORKS διατηρεί αρχείο με τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για την αποστολή σε αυτούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) των σχετικών με τις δράσεις της.

Η ARTWORKS εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του χρήστη υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679 (στο εξής “ΓΚΠΔ”).

4.3 Όταν χρησιμοποιεί ο χρήστης τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή όταν δεν έχει εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο, η ARTWORKS δεν συλλέγει κανένα δεδομένο, δηλαδή ούτε τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησης μεταδίδει στον διακομιστή της, δηλαδή την διεύθυνση IP (IP Address).

4.4 Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο χρήστης έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην εποπτική αρχή εφόσον υπάρχει συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του.

4.5 Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει για όλα αυτά τα ζητήματα με την ARTWORKS στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

5. Cookies

Τα cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της ARTWORKS για την τεχνική λειτουργία και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με χρήση cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1στ, ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον). Χωρίς τη χρήση των cookies ειδικά, πολλές λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να προσφερθούν στον δικτυακό τόπο.
Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ένας δικτυακός τόπος στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα απαριθμούν τα cookies που χρησιμοποιεί ο παρών δικτυακός τόπος και περιγράφουν τον σκοπό τους. Ο χρήστης θα βρεί επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που σχετίζονται με τα κανάλια κοινωνικών δικτύων και το Google Analytics, την υπηρεσία που χρησιμοποιεί η ARTWORKS για τα στατιστικά της.

5.1 Cookies τρίτων μερών (third-party cookies)
Η ARTWORKS δραστηριοποιείται στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Είναι παρούσα σε τρεις βασικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων – Facebook, Instagram και Mailchimp. Αυτές οι κοινότητες ενισχύουν την παρουσία της στο διαδίκτυο. Ο δικτυακός τόπος της ARTWORKS δεν ορίζει cookies με την εμφάνιση συνδέσμων στα κανάλια κοινωνικών μέσων κατά την περιήγηση σε αυτόν. Ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους από τον δικτυακό τόπο της ARTWORKS στο Facebook και Instagram.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Facebook ή/και Instagram στον δικτυακό τόπο της ARTWORKS, ο χρήστης μεταφέρεται σε εκείνους τους ιστοτόπους, οι οποίοι έχουν τις δικές τους πολιτικές cookies και ιδιωτικότητας, για τις οποίες η ARTWORKS δεν φέρει καμία ευθύνη και στις οποίες δεν έχει κανέναν έλεγχο.

5.2 Επίμονα cookies – Υπηρεσία Google Analytics
Η υπηρεσία Google Analytics παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του δικτυακού τόπου της ARTWORKS.

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που επιτρέπουν τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτόν τον δικτυακό τόπο. Τα cookies δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησής τους στα διάφορα σημεία του. Αυτές οι πληροφορίες είναι βοηθητικές για την βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο παρών δικτυακός τόπος. Πρόκειται για ανώνυμες πληροφορίες που δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον δικτυακό τόπο της ARTWORKS μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί εδώ.
Ο χρήστης μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ εδώ. Σε περίπτωση απενεργοποίησης αυτών των cookies η χρήση του δικτυακού τόπου από τον χρήστη δεν θα καταμετράται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται για την βελτίωση της λειτουργίας του. Ωστόσο, η λειτουργία του δεν θα επηρεαστεί.

6. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα www.art-works.gr    προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ARTWORKS μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί δημιουργικό περιεχόμενο από δικτυακούς τόπους που παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο και περιεχόμενο ελεύθερο δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους άδειας εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς ρητή άδεια από τους τρίτους (καλλιτέχνες/δημιουργούς) εκμετάλλευση του δημιουργικού περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οποιαδήποτε εξαίρεση από τους ως άνω κανόνες υπόκειται στην προηγούμενη γραπτή έγκριση της ARTWORKS και του τρίτου (καλλιτέχνη/δημιουργού) για την εκμετάλλευση του δημιουργικού του περιεχομένου.

7. Ευθύνη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου θα γίνεται με δική του ευθύνη.

Η ARTWORKS αρνείται κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του χώρου, ιδίως σε σχέση με διακοπή της λειτουργίας του τόπου ή δυσλειτουργία του χώρου που μπορεί να προκύψει ιδίως από διακοπή λειτουργίας συντήρησης ή αναβάθμισης του συστήματος της ARTWORKS, τεχνικές βλάβες ή υπερφόρτωση δικτύου, σφάλματα στις τηλεφωνικές γραμμές, σφάλματα, αμέλειες ή παραπτώματα από τους προμηθευτές υπηρεσιών διαδικτύου ή από τρίτους ή ιό που αποκτάται μέσω του διαδικτύου.

8. Ελληνικό δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Στην παρούσα σύμβαση, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφανθούν σχετικά με τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τη χρήση, ερμηνεία και εφαρμογή των πληροφοριών και των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση αυτής της πολιτικής απορρήτου και δεσμεύεται να την ακολουθήσει.