ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Εικαστικες Τεχνες

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Ο Σπύρος Κοκκώνης είναι ένας καλλιτέχνης που συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης και του οποίου η δουλειά βασίζεται στην καθημερινή πραγματικότητα και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ο καλλιτέχνης σημειώνει: «Δημιουργώ εικόνες που αντλώ από συγκεκριμένα περιβάλλοντα με ιδιαίτερα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, επηρεαζόμενος και συνδεδεμένος με αυτά. Πέρα από θέμα και λόγος ύπαρξης της πρακτικής μου, τα περιβάλλοντα αυτά είναι και μια ανεξάντλητη πηγή υλικού. Το ατσάλι, το τσιμέντο και η εικαστική οικειοποίηση συνυπάρχουν με μια σειρά από προϋπάρχοντα αρχεία, χώρους, εικόνες, ήχους και αντικείμενα, τα οποία αναμιγνύονται, αναμορφώνονται και μεταφράζονται σε γλυπτά, εγκαταστάσεις και βίντεο που εκφράζουν μια προσωπική θεώρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, που κινείται από την υιοθέτηση ως την εχθρότητα και την απελπισία.» Στις πρόσφατες εκθέσεις του περιλαμβάνονται: «Anatomy of Political Melancholy», Ωδείο Αθηνών, Αθήνα, 2018; «Streaming Realities Steaming», Grace, Αθήνα, 2018; Whitelight Showcase, SHED, Λονδίνο, 2017.

Müdigkeitsgesellschaft, 2017

Müdigkeitsgesellschaft, 2017

Started from the bottom now we are tired or the anxieties of everyday survival under latest capitalism, 2019

Started from the bottom now we are tired or the anxieties of everyday survival under latest capitalism, 2019

Untitled (Oppression Structures), 2018

Untitled (Oppression Structures), 2018

You cannot separate the job from the house from the rent from the earth from the food from the healthcare from the water from the transit from the war from the schools from the prisons from the war from the water from the house from the healthcare from the war from the transit from the schools from the food from the job from the prisons from the rent from the earth, 2018

You cannot separate the job from the house from the rent from the earth from the food from the healthcare from the water from the transit from the war from the schools from the prisons from the war from the water from the house from the healthcare from the war from the transit from the schools from the food from the job from the prisons from the rent from the earth, 2018

You cannot separate the job from the house from the rent from the earth from the food from the healthcare from the water from the transit from the war from the schools from the prisons from the war from the water from the house from the healthcare from the war from the transit from the schools from the food from the job from the prisons from the rent from the earth, 2018

You cannot separate the job from the house from the rent from the earth from the food from the healthcare from the water from the transit from the war from the schools from the prisons from the war from the water from the house from the healthcare from the war from the transit from the schools from the food from the job from the prisons from the rent from the earth, 2018