ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Εικαστικες Τεχνες

ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Ο Ορέστης Γιαννούλης (γεν. 1996) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εικαστικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (2020) και μεταπτυχιακός φοιτητής του Ολλανδικού Ινστιτούτου Τέχνης (DAI). Χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο, τη φωνή και την επιτέλεση ώστε να δημιουργήσει μηχανισμούς σωματικής και λεκτικής συγκρότησης συλλογικών εκφραστικών σχημάτων και δομές δράσης και στοχασμού με ρευστές εικαστικές προεκτάσεις. Μεταξύ θεωρητικών διερευνήσεων και σωματικών εμπειριών, εξετάζει την άρρηκτη σχέση που συνδέει την άυλης πληροφορία με τον υλικό κόσμο. Με κεντρικό άξονα τη σχέση της γλώσσας με τη σωματικότητα, την ταυτότητα και την οικονομία, στα κείμενα του πειραματίζεται με την κυριολεξία, τη γενίκευση και τη συναισθηματική υπεραξία των λέξεων. Επικεντρώνεται σε διεργασίες υπερταύτισης και ερευνά την κεφαλαιοποίηση και την εμπορευματική ευπλαστότητα του συναισθήματος, όπως αυτή συναντάται στην παραγωγή και τη διακίνηση δημοσίου λόγου, τετριμμένων εκφραστικών σχημάτων και στρατηγικών διατύπωσης. Η επιτελεστική άρθρωση των κειμένων του αναζητά τα όρια μεταξύ εσωστρέφειας, ευφράδειας, έκφρασης και πολιτικής εμπλοκής. Έχει βραβευτεί από την ARTWORKS (2021) και είναι Fellow του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παραλλαγές στην Αμηχανία, 2020

Παραλλαγές στην Αμηχανία, 2020

Ο Υποβολέας, 2020,

Ο Υποβολέας, 2020,

Τέσσερις Ασκήσεις Απελπισίας (καταγραφή επιτέλεσης), 2020

Τέσσερις Ασκήσεις Απελπισίας (καταγραφή επιτέλεσης), 2020

Camara, 2017

Camara, 2017

Your Body Changes Everything (detail), 2020

Your Body Changes Everything (detail), 2020