ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εικαστικες Τεχνες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ιωάννης Κολιόπουλος (γεν. 1986) ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Τήνου. Είναι φωτογράφος, μελισσοκόμος και συνιδρυτής της Hypercomf. Στην καλλιτεχνική πρακτική του χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών και υλικών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση ενός έργου και βασίζεται στη συλλογική μνήμη και την πολιτισμική επανεφεύρεση.

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018

Things i wonder about and make me scratch when i work on my apiary (film still), 2018