Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΝΗ ΣΤΗΝ 13η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ “Bodies of Water”

17.04.21

13η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ

Με τίτλο “Bodies of Water”, η 13η Μπιενάλε της Σαγκάης υποστηρίζει τις διαδικασίες της πλανητικής επανένωσης που βασίζονται στη συλλογικότητα των ειδών. Εξερευνώντας τις μορφές ρευστής αλληλεγγύης, η Μπιενάλε καλεί τους καλλιτέχνες να σκέφτονται πέρα ​​από αφηγήσεις που βασίζονται στον άνθρωπο και σε έθνη, συνδέοντας τις συζητήσεις των σωμάτων με αυτές του περιβάλλοντος.

Shanghai Biennale 水体 Bodies of Water: The 13th Shanghai Biennale

Τρίτη, November 10, 2020 – Sunday, June 27, 2021

Chief Curator: Andrés Jaque

Curators: YOU Mi, Marina Otero Verzier, Lucia Pietroiusti

Head of Research and Publications: Filipa Ramos

Participating artists:
Alberto Baraya; Ana Mendieta; Antoni Muntadas*; Astrida Neimanis*; Aunty Rhonda Dixon-Grovenor; Clare Britton*; Ayesha Tan Jones*; Cao Minghao and Chen Jianjun*; Carlos Casas*; Carlos Irijalba*; Cecilia Vicuña; Cheng Xinyi; Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual and Alon Schwabe); Dai Chenlian*; Debajo del Sombrero (participating artists: Andrés Fernández, José Manuel Egea, Miguel García, María Lapastora and Belén Sánchez); Diakron and Emil Rønn Andersen*; Diane Severin Nguyen*; Feliciano Centurión; Guo Fengyi; Heather Phillipson*; Ibiye Camp*; Itziar Okariz*; Jenna Sutela; Joan Jonas*; Karrabing Film Collective; Kyriaki Goni*; Liam Young; Michael Wang*; Nerea Calvillo (C+arquitectas)*; P Staff in collaboration with Basse Stittgen*; Pepe Espaliú; Pu Yingwei*; ReUnion X DMAS*; Revital Cohen and Tuur Van Balen; Sun Xiaoxing, Qiu Zhen, Zhao Kunfang and Huang Siyao*; Tabita Rézaire; Torkwase Dyson*; Vera Frenkel; WORKac (Amale Andraos and Daniel Edward Wood); Zadie Xa and Benito Mayor Vallejo*; Zheng Mahler (Royce Ng and Daisy Bisenieks)

* Τα ονόματα με αστερίσκο αφορούν σε νέες παραγωγές, αναθέσεις.

Η Κυριακή Γονή είναι SNF ARTWORKS Fellow 2018.