Χρυσάνθη Κουμιανάκη: THEY KEEP CHEWING WALLS

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

03.02.18

Netwerk Aalst, Βέλγιο

Το διεθνές κέντρο σύγχρονης τέχνης Netwerk στην πόλη Aalst του Βελγίου, φιλοξενεί την ατομική έκθεση THEY KEEP CHEWING WALLS της Χρυσάνθης Κουμιανάκη που βραβεύθηκε φέτος από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ.

Απόσπασμα από το κείμενο που συνοδεύει την έκθεση:

Chrysanthi Koumianaki plans, renders, draws and compiles mood boards, much like urban planners and architects do. Rather than projecting into the future, however, she works with the urban architecture we encounter, use and even co-produce in our real-time city.

The artist designs a stage where traffic signs, roadblocks, graffiti tags, gum, and stickers gradually turn into props, or abstract elements of a drawing of a developing city. Construction workers in orange outfits, skaters and strollers become actors in a play we all take part in, rehearsing the future of our urban environment.

Διάρκεια: 03.02.2018 – 29.04.2018