ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2014-2017

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

29.11.18 @ 19:30

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα

Νίκη Γκουλέμα, Sunset, Βάθρα, Sun is Not Yellow, Day After Tomorrow, 2018

Γιώργος Παλαμάρης, Θέση Μάντρα, 2018

Βασίλης Παπαγεωργίου, When the sun goes up: bar stories in three acts, 2018

Η Νίκη Γκουλέμα, ο Γιώργος Παλαμάρης και ο Βασίλης Παπαγεωργίου (ARTWORKS Fellows 2018), συμμετέχουν στην έκθεση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας Απόφοιτοι 2014-2017 Μέρος 1ο. 

Διάρκεια Έκθεσης 29.11.2018 – 22.12.2018
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 12:00-20:00, Σάββατο 11:00-15:00
Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Τσέλου