FELLOWS PRESENTING THEIR WORK AT ΤΗΕ BENAKI MUSEUM

10.02.20

The Benaki Museum

Theodoros Giannakis

Zoe Gaitanidou

Anastasia Douka

Virginia Mastrogiannaki

Margarita Bofiliou

Theo Prodromidis

Aggeliki Bozou

Anastasia Labrou

Alexandra Koumantaki

Olga Evaggelidou, Krini Dimopoulou, Dimitra Kondylatou, Alexandra Streshna

Alexandra Streshna, Krini Dimopoulou, Dimitra Kondylatou

Within our collaboration with Benaki Museum, some of our Fellows had the chance to present their creative practice and works to Benaki Contemporaries and the rest of their co-Fellows. After their presentation, a q&a session was followed which led to open discussions and insightful exchange of ideas for the artistic practice, the institutional framework , artistic research and other interesting topics.

The following Fellows presented:
1. Thodoros Giannakis, 07.12.2019
2. Zoe Gaitanidou, 07.12.2019
3. Virginia Mastrogiannaki, 07.12.2019
4. Anastasia Douka, 07.12.2019
5. Margarita Bofiliou ,18.01.2020
6. Theo Prodromidis, 18.01.2020
7. Aggeliki Bozou, 06.02.2020
8. Anastasia Labrou, 06.02.2020
9. Alexandra Koumantaki, 06.02.2020
10. Olga Evaggelidou, 06.02.2020

Thank you all for sharing and special thanks to The Benaki Museum for hosting us!