Πρoγραμμα Υποστηριξης Καλλιτεχνων Ιδρυμα Σταυρος Νιαρχος 2021

Η ARTWORKS έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 230 καλλιτέχνες και επιμελητές με στόχο να συνεχίσουν να δημιουργούν και να αναπτύσσουν το έργο τους. Φέτος προσκαλεί και πάλι νέους καλλιτέχνες και επιμελητές να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να διεκδικήσουν χρηματικά βραβεία, ως επιβράβευση για την πορεία τους και ως ενθάρρυνση και ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Στον 4ο κύκλο του Προγράμματος θα δοθούν συνολικά 80 βραβεία. Συγκεκριμένα, θα βραβευθούν 40 καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Περφόρμανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα Μέσα, Ψηφιακές μορφές τέχνης), 20 κινηματογραφιστές (Σκηνοθέτες, Παραγωγοί, Σεναριογράφοι) που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Κινούμενης Εικόνας (Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ, Animation), 15 άτομα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του Χορού (Ερμηνεία, Χορογραφία). Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιμέλειας και καλλιτεχνικής πρακτικής, καθώς και τη συμβολή του πεδίου αυτού στην ανάδειξη των καλλιτεχνών και του έργου τους, θα απονεμηθούν 5 βραβεία  σε άτομα που δραστηριοποιούνται στην Επιμέλεια Εικαστικών Εκθέσεων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ποσό των 8.000 ευρώ ο καθένας, για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2021 – Μάιος 2022. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος, η ARTWORKS διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, συναντήσεις με επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού και άλλα συναφή δρώμενα.

Επιδίωξη της ARTWORKS είναι όσοι βραβευθούν, να συμμετέχουν συστηματικά και ενεργά σε αυτές τις δράσεις δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης και διαλόγου.

Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο 4ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της ARTWORKS, έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στα προαναφερθέντα πεδία (Εικαστικές Τέχνες, Κινούμενη Εικόνα, Χορός/Χορογραφία και Επιμέλεια Εικαστικών Εκθέσεων). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο σε ένα πεδίο.

Οι συμμετέχοντες (Fellows) που έχουν βραβευτεί σε προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τυπικές προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης:

– Να έχουν γεννηθεί στο διάστημα μεταξύ 1980 και 1996(*).

– Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να έχουν ολοκληρώσει είτε 9 έτη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6 έτη δημοτικό και 3 έτη γυμνάσιο) είτε 6 έτη φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3 έτη γυμνάσιο και 3 έτη λύκειο) σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.

– Το συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2019  να μην ξεπέρασε τις 12.000 ευρώ.

– Να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους σε συναφές πεδίο με αυτό για το οποίο υποβάλουν αίτηση.

Αν υποψήφιοι δεν έχουν σπουδές σε συναφές πεδίο με αυτό για το οποίο υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επιδείξουν ευρύ και αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση όπου θα συνεκτιμηθεί το καλλιτεχνικό τους έργο σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και στοιχεία της υποψηφιότητάς τους.

– Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενό τους και το πεδίο στο οποίο υποβάλουν αίτηση, όπως συμμετοχές σε εκθέσεις, φεστιβάλ, διακρίσεις, υποτροφίες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις και άλλα.

(*) Η κατανομή των βραβείων  στον 4ο κύκλο του Προγράμματος θα γίνει ως εξής

(α) 25 βραβεία σε εικαστικούς γεννηθέντες τα έτη 1986-1996 και 15 βραβεία σε εικαστικούς γεννηθέντες τα έτη 1980-1985
(β) 10 βραβεία σε κινηματογραφιστές γεννηθέντες τα έτη 1986-1996 και 10 βραβεία σε κινηματογραφιστές γεννηθέντες τα έτη 1980-1985
(γ) 10 βραβεία σε χορευτές και χορογράφους γεννηθέντες τα έτη 1986-1996 και 5 βραβεία σε χορευτές και χορογράφους γεννηθέντες τα έτη 1980-1985
(δ) 5 βραβεία σε επιμελητές εικαστικών εκθέσεων γεννηθέντες τα έτη 1986-1996

Διαδικασία συμμετοχής

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο της ARTWORKS από τις 11/03/2021 και ώρα 10:00 έως τις 31/03/2021 και ώρα 23:59, μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως τις 07/04/2021 και ώρα 23:59.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν ορισμένα έγγραφα που θα τους ζητηθούν, να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το Πρόγραμμα και να συμπληρώσουν ορισμένα πεδία τα οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εργασιακή εμπειρία, το προσωπικό καλλιτεχνικό σημείωμα (artist statement), δείγμα δουλειάς τους (portfolio) και άλλα.

Επίσης κατά το στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν την ρητή συναίνεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους (όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, δείγμα δουλειάς κλπ.) προκειμένου η ARTWORKS  να μπορεί να αξιολογήσει την αίτησή τους και, σε περίπτωση βράβευσης, να μπορεί να υλοποιήσει τις δράσεις του Προγράμματος. Η συναίνεση αυτή είναι αναγκαία αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή των υποψηφίων στην ανοικτή πρόσκληση και η αξιολόγηση της αίτησής τους.

 Διαδικασία επιλογής

Όσοι βραβευθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα αναδειχθούν μέσα από διαδικασία επιλογής, η οποία πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο, η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την ομάδα της ARTWORKS, η οποία ελέγχει ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα.

Κατά το δεύτερο στάδιο,  οι αιτήσεις εξετάζονται από επιτροπές αξιολόγησης, μια για κάθε πεδίο. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και επιλέγουν τους βραβευθέντες μετά από ομόφωνη συναπόφαση. Τα μέλη των επιτροπών, καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού, κρίνουν κατά την ελεύθερη κρίση τους τις υποψηφιότητες, με βάση την Επιστήμη, την Τέχνη και την Εμπειρία τους, με δικαιοσύνη και αμεροληψία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:

Στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών θα ληφθούν ιδίως υπόψη η τεχνική αρτιότητα και η αισθητική ποιότητα του καλλιτεχνικού έργου, το προσωπικό καλλιτεχνικό σημείωμα, η συνολική εικόνα του υποψηφίου και η αναμενόμενη ωφέλειά του από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Στο πεδίο της Κινούμενης Εικόνας θα ληφθούν ιδίως υπόψη η τεχνική αρτιότητα και η αισθητική ποιότητα του καλλιτεχνικού έργου, το προσωπικό καλλιτεχνικό σημείωμα, η συνολική εικόνα του υποψηφίου και η αναμενόμενη ωφέλειά του από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Στο πεδίο του Χορού, θα ληφθούν ιδίως υπόψη οι ερμηνευτικές/χορογραφικές ικανότητες, η αναζήτηση/εξέλιξη καλλιτεχνικού ύφους, το προσωπικό καλλιτεχνικό σημείωμα, η συνολική εικόνα του υποψηφίου και η αναμενόμενη ωφέλειά του από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Στο πεδίο της Επιμέλειας Εικαστικών Εκθέσεων, θα ληφθούν ιδίως υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο του υποψηφίου, η αρτιότητα του δείγματος του επιμελητικού έργου, η δυναμική και πρωτοτυπία του προτεινόμενου επιμελητικού σχεδίου, η συνολική εικόνα του υποψηφίου και η αναμενόμενη ωφέλειά του από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Σε όλα τα πεδία θα ληφθεί ιδίως υπόψη εάν οι υποψήφιοι διαμένoυν και δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα.

Μετά το πέρας του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής και δεν προβλέπεται στάδιο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με αυτή ή στάδιο επαναξιολόγησης (υποβολής ενστάσεων).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να διαβάσουν και τις Συχνές Ερωτήσεις.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον 4ο κύκλο του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εδώ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Radio Athènes

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Έλενα Παπαδoπούλου είναι επιμελήτρια και ιδρυτική διευθύντρια του Radio Athènes, ινστιτούτου για την προώθηση της σύγχρονης εικαστικής κουλτούρας. Έλαβε το μεταπτυχιακό της στην Ιστορία της Τέχνης από το Courtauld Institute of Art. Κεἰμενά της έχουν παρουσιαστεί σε εκδόσεις και καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Flash Art, The New Yorker, Arti, The Art Magazine, Purple Prose. Μαζί με την Ρεβέκκα Καμχή δημιούργησαν το zine BOB και υπήρξε εκδότρια του Strippedbare, του διμηνιαίου περιοδικού για την τέχνη. Ίδρυσε την Galerie Nice and Fit στο Βερολίνο, η οποία ειδικεύτηκε σε αναδυόμενους καλλιτέχνες, και αργότερα την Helena Papadopoulos στην Αθήνα που συγχωνεύτηκε με την AMP για να σχηματίσει την αίθουσα τέχνης Melas Papadopoulos. Έχει οργανώσει δεκάδες ατομικές και θεματικές εκθέσεις, ανάμεσα στις οποίες: Spring Collection στο Ίδρυμα Δέστε, Le Retour με τους Walead Beshty, Liz Deschenes, Nathan Hylden και Markus Amm, Liz Deschenes & Charlotte Posenenske και Always Starts with an Encounter: Wols – Eileen Quinlan στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Είναι η συντάκτρια του ομώνυμου καταλόγου που διανέμεται από το MIT Press. Συνδιοργάνωσε με τον Thomas Boutoux και το Goethe-Institut το διαδικτυακό αρχείο All: Collected Voices, www.all-collected-voices.org, που σχεδιάστηκε από τον David Reinfurt, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και για τους δύο ιστότοπους του Radio Athènes, www.radioathenes.org και www.radioathenes.tv, οι οποίοι αποτελούν και αυτόνομα πρότζεκτ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Ο Αντώνης Πίττας, γεννημένος στην Αθήνα το 1973, ζει και εργάζεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, στο Ινστιτούτο Piet Zwart (Ρότερνταμ) και στο Ινστιτούτο Sandberg (Άμστερνταμ), ενώ έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Κέντρου Επιμελητικών Σπουδών του Bard College (Πολιτεία της Νέας Υόρκης). Την τρέχουσα περίοδο διατελεί Honorary Fellow στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, όπου παράγει ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο υπό τον τίτλο «Recycling History (contemporising history/historicising the contemporary)». Ατομικές εκθέσεις του έχουν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στους ακόλουθους χώρους: Centraal Museum (Ουτρέχτη, 2021)· Van Doesburg House (Παρίσι, 2020)·εκθεσιακός χώρος Significant Other (Βιέννη, 2019)· γκαλερί Annet Gelink (Άμστερνταμ, 2018)·κέντρο σύγχρονης τέχνης Hordaland Kunstsenter (Μπέργκεν, 2017)· γκαλερί σύγχρονης τέχνης Narrative Projects (Λονδίνο, 2016)·Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (2015)· καθώς και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη (2015). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις στο πλαίσιο των οποίων η δουλειά του παρουσιάστηκε στο Μουσείο του Άμστερνταμ (2021)· στο Κρατικό Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο των Σκοπίων (2020)· στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Θεσσαλονίκη, 2019)· στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης των Σκοπιών (2019)· στηManifesta12 (Παλέρμο, 2018)· στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ρώμης MACRO(2017)· στον χώρο BAK (Ουτρέχτη, 2017)· στο VanAbbemuseum ( Αϊντχόφεν, 2017)· στον χώρο Onomatopee (Αϊντχόφεν, 2016)· στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης CCA (Γλασκώβη, 2015)· καθώς και στην 5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2015). Επιπλέον, έχει παράξει έργα κατόπιν απευθείας ανάθεσης για τους ακόλουθους οργανισμούς και διοργανώσεις: Significant Other (Βιέννη, 2019)· Art in Space (Πράγα, 2018)· de Appel (Άμστερνταμ, 2018)· Kunsthal Extra City (Αμβέρσα, 2017)· καθώς και για την 4η Μπιενάλε της Αθήνας (2013). O Πίττας διδάσκει στην Βασιλική Ακαδημία Τεχνών της Χάγης και στην Ακαδημία Design του Αϊντχόφεν. Στο παρελθόν, δίδαξε στην Ακαδημία Gerrit Rietveld (Άμστερνταμ) και διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χίλντεσχαϊμ. Ως επισκέπτης εισηγητής, συνεργάστηκε με τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Δανίας (Κοπεγχάγη), το Ινστιτούτο Sandberg (Άμστερνταμ), τη Σχολή Τέχνης, Μουσικής και Design Του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν, και το Bards College στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Φωτογραφία: Bob Bronshoff

ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ SOUTH AS A STATE OF MIND

ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΗ

Η Μαρίνα Φωκίδη είναι επιμελήτρια, συγγραφέας και λέκτορας με έδρα την Αθήνα. Εργάστηκε ως μέλος της βασικής ομάδας για την documenta 14 (2014-2017), ενώ αυτή τη στιγμή εργάζεται ως επιμελήτρια του δημοσίου προγράμματος 2020/21 για το ερευνητικό Project EADJ (Engine of Art Democracy and Justice) στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, ΗΠΑ.  Παράλληλα, είναι σύμβουλος έρευνας για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα στο Salzburg International Summer Academy for Fine Arts, Αυστρία. Το 2010, ίδρυσε το ανεξάρτητο ίδρυμα Kunsthalle Athena,ενώ το 2012 ίδρυσε το South ως State of Mind, ένα εξαμηνιαίο περιοδικό για τις τέχνες και τον πολιτισμό με σκοπό να ανοίξει απροσδόκητους διαλόγους μεταξύ διαφορετικών γειτονιών, πόλεων, περιοχών και προσεγγίσεων. Το 2001, ήταν μία από τις/τους επιμελητές της 1ης Μπιενάλε των Τιράνων. Το 2003, υπηρέτησε ως επίτροπος και επιμελήτρια του Ελληνικού Περιπτέρου της 50ης Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2011, ήταν επιμελήτρια της 3ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, μαζί με τον Paolo Colombo και τη Mahita El Bacha Urieta. Το 2013 και το 2014, επιμελήθηκε τις εκθέσεις για το Ίδρυμα Schwarz στη Σάμο και ξεκίνησε ένα διεθνές residency επιμελητών στο ίδιο ίδρυμα. Η Φωκίδη έχει επιμεληθεί διάφορες εκθέσεις, μεταξύ πολλών άλλων τις:  Wir / We,για το πρόγραμμα Curated-by 2020( Christine König Galerie), On Healing,για πρόγραμμα performances της Art Dubai, Her / His / story (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα), The Gesture(σε συνεργασία με τον Sergio Rissaliti και Δάφνη Βιτάλη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και  ίδρυμα Quarter, (Φλωρεντία), Anathena (σε συνεργασία με την Μαρίνα Γιώτη, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα),  Neither / Nor (σε συνεργασία με την Hanna Styrmisdottir, Living Art Museum, Ισλανδία). Επίσης, έχει επιμεληθεί εκθέσεις και τα προγράμματα ομιλιών και performances τρεις διαφορετικές χρονιές για την Art-Athina. Έχει υπηρετήσει ως μέλος  της κριτικής επιτροπής διεθνών βραβείων τέχνης όπως το βραβείο Furla, το βραβείο ΔΕΣΤΕ, το βραβείο Bes Revelaco / Serralves Museum, το Videobrasil 2017, το Preis der Nationalgalerie 2017 και στο καλλιτεχνικό  διαγωνισμό για το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα. Είναι επίσης μέλος της  συντακτικής συμβουλευτικής ομάδας και τακτική συντάκτης του περιοδικού Flash Art International και έχει συνεισφέρει κείμενα σε διάφορα άλλα διεθνή περιοδικά τέχνης και πολιτισμού, διεθνείς ανθολογίες βιβλίων και καταλόγους καλλιτεχνών.

Φωτογραφία: Ευαγγελία Κρανιώτη

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, HERETIC

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

Ο Γιώργος Καρνάβας γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ παρακολουθούσε μαθήματα συγγραφής σεναρίων. Το 1998 έγινε μέλος της Stefi και υπήρξε Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Εκδηλώσεων της εταιρείας από το 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2012. Είναι ο ιδρυτής και παραγωγός του SynchFestival (2006 Best European Electronic Music Festival). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παραγωγός εκδηλώσεων, έχει προωθήσει shows από καλλιτέχνες όπως Pet Shop Boys, Antony and the Johnsons, Nine Inch Nails, Einstuerzende Neubauten και Róisin Murphy. Εισήλθε στην παραγωγή ταινιών το 2010 και είναι μέλος του ACE, του Inside Pictures και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ήταν «producer on the move» το 2013, όταν ένωσε τις δυνάμεις του με τον Κωνσταντίνο Κοντοβράκη για να ιδρύσει την HERETIC. Το 2018 του απονεμήθηκε το Prix Eurimages στα European Academy Awards.

Φιλμογραφία:
Wasted Youth (2011)
Boy eating the bird’s food (2012)
The eternal return of Antonis Paraskevas (2013)
Icaros (Short/ 2015)
My friend Larry Gus (2015)
Son of Sofia (2017)
Still River (2018)
The harvesters (2018)
LP (2019)
Una Ventana al mar (2019)
Anna & Faidra (short,2019)
Kala a zar (2020)
Pari (2020)
Sundays (2020)
Do not hesitate (in post production)
Daughters (in post production)
Triangle of Sadness (in post production)
Mediterraneo (in post production)
Feathers of a Father (in post production)
Victims (in post production)
Inside (in production)

 

ΤΙΜΩΝ ΚΟΥΛΜΑΣΗΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ EURIMAGES

ΤΙΜΩΝ ΚΟΥΛΜΑΣΗΣ

Ο Τίμων Κουλμάσης γεννήθηκε στη Γερμανία. Μετά τις σπουδές Ιστορίας και Φιλοσοφίας  εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος στο Παρίσι και την Αθήνα. Οι ταινίες του, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, συμμετείχαν στα φεστιβάλ των Καννών, Βενετίας, Βερολίνου, Λοκάρνο, Μόντρεαλ κ.ά. και απέσπασαν διάφορα βραβεία. Διδάσκει στην École Supérieure des Études Cinématographiques (Παρίσι) και στην École Documentaire Lussas (Université Grénoble ΙΙΙ). Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών Συμπαραγωγών (Eurimages) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει μεταφράσει έλληνες ποιητές στα γερμανικά (Σεφέρη, Γκάτσο, Λεοντάρη, Πατίλη κ.ά.). Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στη Fémis (Fondation Européenne pour les Métiers de l’Image et du Son), στο Παρίσι.

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Σπούδασε Φιλοσοφία, Ψυχολογία,  Γερμανική Φιλολογία (Master of Arts, Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης). Έχει σχεδιάσει και διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως κινηματογραφικές, στο Goethe-Institut Αθηνών για πάνω από 30 χρόνια, μέχρι τον Απρίλιο του 2020. Έχει συμμετάσχει επίσης σε πολλές κριτικές επιτροπές στη Γερμανία και την Ελλάδα.

 

ΧΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ

Η Κωνσταντίνα Γεωργέλου είναι θεωρητικός, δραματουργός και ερευνήτρια των παραστατικών τεχνών. Η έρευνα της επικεντρώνεται στις πολιτικές εκφάνσεις της δραματουργίας ως πρακτική και θεωρία, ενώ το ευρύτερο ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά στις ενσώματες πρακτικές αντίστασης και στις μορφές τάξης και αταξίας, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από το χορό, την περφόρμανς και τον καλλιτεχνικό ακτιβισμό. Εργάζεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα χορογραφίας και θεάτρου στο DAS Graduate School του Πανεπιστημίου Τεχνών του Άμστερνταμ και στο τμήμα Μέσα και Πολιτισμός του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (Ολλανδία), όπου διδάσκει μαθήματα περί δραματουργίας, πρακτικών θέασης, καλλιτεχνικών παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο και περί θεωρίας της επιτέλεσης. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης το 2011 με τη διατριβή Performless: The Operation of l’ informe in Postdramatic Theatre. Μαζί με τις Δανάη Θεοδωρίδου και Ευφροσύνη Πρωτοπαπά δημοσίευσε το βιβλίο The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance(Valiz, 2017). Τα κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και βιβλία διεθνώς, και συνεργάζεται με καλλιτέχνες του χορού και της περφόρμανς, όπως με τη Zhana Ivanova, την Ευφροσύνη Πρωτοπαπά, τον Billy Mullaney, τη Δανάη Θεοδωρίδου, τον Janez Janša. Η Κωνσταντίνα διατηρεί μια συνεχή και μεταλλασσόμενη εμπλοκή σε πρακτικές θεωρητικής και καλλιτεχνικής παραγωγής, κυρίως μέσα από συλλογικές δομές εργασίας.

Φωτογραφία: Thomas Lende

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ - XΟΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε με άριστα από την ΚΣΟΤ το 1986. Με υποτροφία του Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάσης συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη. Το 1987 με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ίδρυσαν την Ομάδα Εδάφους. Τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης χορεύτριας για το σόλο «Σκαλοπάτια», από την παράσταση “Ανθρώπινη Δίψα”. Έχει συνεργαστεί με διάφορες χορευτικές ομάδες, Sine Qua Non, Ανάλια, amorphy.org, Χορικά της Ζ. Νικολούδη και άλλες. Συνεργάστηκε με την χορογράφο Ερμίρα Γκόρο για το σόλο After Party, Φεστιβάλ Αθηνών 2016 και την παράσταση YOU 2019. Σαν χορογράφος έχει συνεργαστεί με: Θέατρο του Νέου Κόσμου, Εθνικό Θέατρο, Μέγαρο Μουσικής, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Λάρισας, Θέατρο Εμπρός  κ.ά. Τιμήθηκε με το βραβείο Κ. Πράτσικα για την χορογραφία της παράστασης Motortown, σκηνοθεσία Β.Θεοδωρόπουλος. Ήταν επικεφαλής χορογράφος των Τελετών Έναρξης και Λήξης, των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004. Διδάσκει αυτοσχεδιασμό σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς και χορευτές, το μάθημα της χορογραφίας στην επαγγελματική σχολή χορού Ακτίνα και κινητικό αυτοσχεδιασμό στη δραματική σχολή του Εθνικού θεάτρου.

Έχει χορογραφήσει και σκηνοθετήσει τις παραστάσεις:
Στο δρόμο μου, ένας άγγελος, της Μ. Ευσταθιάδη
λίγο πρίν( )λίγο μετά,  2006, μουσική Θ. Αμπαζής
καν.ίβ.αλοι, 2009, μουσική Σ.Γασπαράτος
7 θανάσιμα αμαρτήματα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 2011, μουσική Σ. Γασπαράτος
Dig-it, συν-σκηνοθεσία με τον Μάξιμο Μουμούρη, 2011
μικρές ζωές ή  το σώμα που κατοικώ,  2013, μουσική Sebastien Seixas.
Το χαμόγελο της Τζοκόντα και Μαρσύας του Μ. Χατζιδάκι για το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 2015
Genie και Sylvia σε συνεργασία με τον εικαστικό/ video-artist, Παντελή Μάκκα, 2016 και 2020

Ως ηθοποιός έχει παίξει  στις παραστάσεις :
“κωλοδουλειά”  του Γ. Μαυριτσάκη σε σκηνοθεσία Άγγελου Μέντη, Φεστιβάλ Αθηνών 2009
Αυλή των θαυμάτων, σκηνοθεσία Γ. Κακλέας, Εθνικό Θέατρο 2011
Χρύσιππος του Δ. Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία Θ. Σαμαρά, Φεστιβάλ Αθηνών 2019

Φωτογραφία: Μαριλένα Σταφυλίδου

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ - ΧΟΡΕΥΤΗΣ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Αντώνης Φωνιαδάκης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Σπούδασε χορό στην Σχολή Χορού του Δήμου Ιεράπετρας (Κρήτη), στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Αθήνα) και στην École-Atelier Rudra του Maurice Béjart (Λωζάνη) ως υπότροφος του προγράμματος «Μαρία Κάλλας».  Ως χορευτής συνεργάστηκε με το μπαλέτο του Béjart, το μπαλέτο της Όπερας της Λυών, την ομάδα χορού Saburo Teschigawara/Karas, καθώς και με την δική του ομάδα χορού Apotosoma, που ίδρυσε στη Λυών το 2003, και στην οποία είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, χορογράφος και ερμηνευτής.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιορδρομίας ως χορευτής, έχει ερμηνεύσει χορογραφικά έργα των: Maguy Marin, Jiri Kilian, William Forsythe, Dominique Boivin, Nacho Duato, Mats Ek, Maurice Bejart, Ohad Naharin, Frederic Flamand, Bill Jones, Herve Robbe, Tero Saarinen, John Jasperse, Saburo Teshigawara κ.ά. Ως ελεύθερος επαγγελματίας χορογράφος έχει χορογραφήσει για τις ομάδες χορού: Rambert Dance Company, National Dance Company of Spain, Hannover Staats Ballet, Ballet of Flanders, Sydney Dance Company, Gartner Platz Staats Ballet, CCN Ballet de Lorraine, Martha Graham Dance Company, Aterballeto, Cedar Lake Contemporary Ballet, Geneva Ballet, Lyon Opera Ballet, Ballet Jazz de Montreal, Royal New Zealand Ballet, Bern Ballet, Ballet du Rhin, Florence Ballet, Augsburg Staats Ballet, National Dance Company of Wales, Dansgroep Amsterdam, Cia Sociedade Masculina Brazil, Bale da Cidade de Sao Paulo Brazil, Helsinki Dance Company Finland, National Ballet of Greece, Washington Ballet, National Theater of Northern Greece, Benjamin Millepied Dance Company, Bejart Ballet Lausanne etc. Το 2014 συνεργάστηκε ως συντονιστής κίνησης για τη ταινία «Νοah» του Darren Aronosfky.
Έχει τιμηθεί με το βραβείο Danza & Danza ως “Καλύτερος Χορογράφος 2012”, για τη δημιουργία του Οι Γάμοι του Στραβίνσκι και “Καλύτερης Χορογραφίας” το 2018 για την παραγωγή Γαλαξίας, την πρώτη συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Μπαλέτο της Λυρικής Σκηνής.  Συνεργάστηκε με το Palais de Tokyo ως curator για την έκθεση Prec(ar)ious Collectives σε συνεργασία με το Fluxun/Fluxum Laboratory. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΑΦΝΗ ΒΙΤΑΛΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

ΔΑΦΝΗ ΒΙΤΑΛΗ

Η Δάφνη Βιτάλη είναι ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια από την Ελλάδα και την Ιταλία. Εργάζεται ως Επιμελήτρια στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης όπου έχει επιμεληθεί και συν-επιμεληθεί πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες καθώς και νέες παραγωγές έργων στο πλαίσιο του προγράμματος EMST Commissions για την Αίθουσα Νέων Έργων. Μερικές από τις εκθέσεις είναι οι εξής: Σε Ενεστώτα Χρόνο. Νέοι Έλληνες Καλλιτέχνες, 2008 / Διευρυμένες Οικολογίες. Προσεγγίσεις σε μια εποχή κρίσης, 2009 / Κωστής Βελώνης. Μοναξιά σε κοινό έδαφος: Πως μπορεί η κοινωνία να πράξει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται, 2010 / Απόστολος Γεωργίου. Ζωγραφική, 2011 / Current Pasts: Βαγγέλης Βλάχος & Ivan Grubanov, 2013 / Εκ νέου. Μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών, 2014 /Ανδρέας Αγγελιδάκης. Κάθε τέλος είναι μια αρχή, 2015. Επίσης, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων, έχει προσκληθεί να επιμεληθεί εκθέσεις στη Galleria Nazionale d’ Αrte Moderna e Contemporanea στη Ρώμη, στο κέντρο DEPO στην Κωνσταντινούπολη, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και στο QUARTER Centro Produzione Arte στη Φλωρεντία. Πιο πρόσφατα επιμελήθηκε την έκθεση When the Present is History στο DEPO, στο πλαίσιο της 16ης Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης (2019), η οποία μεταφέρεται στο MΟΜus– Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το ηχητικό πρότζεκτ Deeper than Silence που πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς στην Αθήνα (2020). Έχει δημοσιεύσει δοκίμια για τη σύγχρονη τέχνη σε ποικίλες εκδόσεις και περιοδικά όπως το Kunstforum International, το περιοδικό Mousse, το Artpulse και έχει συγγράψει και επιμεληθεί πολλούς καταλόγους καλλιτεχνών. Σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Camberwell College of Arts και σύγχρονη θεωρία της τέχνης στο Goldsmiths College στο Λονδίνο.

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΕΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΕΓΟΥ

Η Κατερίνα Γρέγου είναι ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και μουσειολόγος. Έχει επιμεληθεί πολλές εκθέσεις μεγάλης κλίμακας σε μουσεία και κέντρα σύγχρονης τέχνης διεθνώς όπως στην Akademie der Kunst (Βερολίνο), BOZAR – Palais de Beaux Arts (Βρυξέλλες), και ΜΑCRO (Ρώμη), καθώς και εννέα διεθνείς μπιενάλε μεταξύ των οποίων, την 5η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2015), την Μπιενάλε του Γκέτεμποργκ στην Σουηδία (2013), την Manifesta 9 (2012), την Μπιέναλε Φωτογραφίας Fotofestival Mannheim Ludwigshafen Heidelberg στην Γερμανία (2012),  την Μπιενάλε Βίντεο Contour στο Βέλγιο (2009) και την EV+A, Μπιενάλε της Ιρλανδίας (2006). Πρόσφατα ήταν καλλιτεχνική διευθύντρια της 1ης Μπιενάλε της Ρίγας, την οποία και συνίδρυσε (2018).  Έχει επίσης επιμεληθεί τρία εθνικά περίπτερα στη Μπιενάλε της Βενετίας: της Κροατίας (2019), του Βελγίου (2015) και της Δανίας (2011). Αφού διετέλεσε ιδρυτική διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, το 2006 μετακόμισε στις Βρυξέλλες για να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης & Νέων Μέσων Argos. Έπειτα διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Brussels (2012-2016) και από το 2016 και μετά είναι επιμελήτρια του εικαστικού προγράμματατος του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Schwarz που εδρεύει στο Μόναχο. Η Γρέγου είναι επισκέπτης λέκτορας στο HISK: το Ανώτατο Ινστιτούτο Τεχνών στη Γάνδη και στην Ακαδημία Jan Van Eyck, στο Μάαστριχτ. Είναι μέλος της καλλιτεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής του KANAL Pompidou που θα ανοίξει στις Βρυξέλλες το 2023, μέλος του Δ.Σ. της Μπιενάλε της Ρίγας και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης & Νέων Μέσων Argos, μεταξύ άλλων. Πρόσφατα εγκαινίασε την έκθεση Modern Love (Η Αγάπη στα Χρόνια των Ψυχρών Οικειοτήτων) στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Φραϊμπουργκ στη Γερμανία. Η έκθεση θα ταξιδέψει στην Kunsthalle του Ταλίν (Εσθονία) και στο IMPAKT Media Arts Organisation, στην Ουτρέχτη (Ολλανδία) μέσα στο 2021.

Φωτογραφία: Πάνος Κοκκινιάς

 

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (LUC)

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

Η Ξένια Καλπακτσόγλου είναι επιμελήτρια εκθέσεων που ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου για τα Αστικά Κοινά (LUC), μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας που αναπτύσσει και παράγει έρευνα, καλλιτεχνικές πρακτικές, αστικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση μέσω της κοινής χρήσης ερευνητικών μεθόδων, μη-τυπικών και άτυπων στρατηγικών. Είναι συν-ιδρύτρια / διευθύντρια της Μπιενάλε της Αθήνας (2005-2016). Το διάστημα 2006- 2015 δραστηριοποιήθηκε στην επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων και δράσεων κυρίως με την επιμελητική ομάδα XYZ, συνεπιμελήθηκε δύο από τις εκθέσεις της αθηναϊκής μπιενάλε, την Destroy Athens (2007) και το ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ (2011), συμμετείχε στην ομάδα επιμέλειας της AGORA (2013) για την οποία ο οργανισμός  βραβεύτηκε από το European Cultural Foundation κ.α. Ανεξάρτητα, έχει επιμεληθεί ατομικές και ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γράφει σε καταλόγους καλλιτεχνών και συνεισφέρει σε εκδόσεις βασισμένες καλλιτεχνικά projects, συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια σε σχολές καλών τεχνών και επιμέλειας και, κατά περίπτωση, εργάζεται συμβουλευτικά σε οργανισμούς/φορείς. Μεταξύ 2006-2008 διετέλεσε διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Artistic Research στο Zurich University of the Arts / Linz University of the Arts.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 2020

Ο 30ς κύκλος του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βρίσκεται εν εξελίξει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2021.

Στον 3ο κύκλο του Προγράμματος, αρχικά προβλεπόταν να δοθούν 80 βραβεία σε άτομα που έχουν γεννηθεί στο διάστημα μεταξύ 1979 και 1994. Ωστόσο, λόγω των επιπτώσεων που επέφερε η υγειονομική κρίση του Covid-19 και στον τομέα του Πολιτισμού,  η ARTWORKS σε συνεργασία με τον ιδρυτικό δωρητή της, προέβη στη χορήγηση 10 επιπλέον βραβείων στους ήδη επιλεγέντες επιλαχόντες της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για συμμετοχή στο 3ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για χρηματικά βραβεία των 8.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν 90 άτομα, καλλιτέχνες και επιμελητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία των Εικαστικών τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Περφόρμανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα Μέσα, Ψηφιακές μορφές τέχνης), της Κινούμενης εικόνας (Παραγωγή, Σκηνοθεσία, Σενάριο – Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ, Animation), του Χορού (Ερμηνεία, Χορογραφία) και της Επιμέλειας Εικαστικών.

Οι επιτροπές αξιολόγησης που εξέτασαν τις αιτήσεις των υποψηφίων για τον 3ο κύκλο του Προγράμματος ήταν οι παρακάτω:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Δάφνη Βιτάλη, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
 • Πολύνα Κοσμαδάκη, Ιστορικός Τέχνης
 • Σωτήριος Μαχτσετζής, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητής σύγχρονης τέχνης, Τεχνοκρίτης

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Εύα Στεφανή, Δημιουργός ντοκιμαντέρ, Εικαστική καλλιτέχνις και Ποιήτρια
 • Σύλλας Τζουμέρκας, Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Ηθοποιός
 • Γιώργος Τσούργιαννης, Ανεξάρτητος παραγωγός, Horsefly Productions

ΧΟΡΟΣ

 • Ευριπίδης Λασκαρίδης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός
 • Ευφροσύνη Πρωτόπαππα, Χορογράφος, Ακαδημαϊκός
 • Στεριανή Τσιντζιλώνη, Επιμελήτρια, Ερευνήτρια, Θεωρητικός Χορού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • Χάρις Κανελλοπούλου, Ιστορικός τέχνης, Επιμελήτρια, Συγγραφέας
 • Ελπίδα Καραμπά, Θεωρητικός τέχνης, Ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων
 • Σταμάτης Σχιζάκης, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελητής φωτογραφίας και νέων μέσων, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, η ARTWORKS κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, συναντήσεις με επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού και εκδηλώσεις δικτύωσης για τους συμμετέχοντες. Στόχος είναι, να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις δράσεις οι Fellows δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ωφέλιμο πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης και διαλόγου. 

Μετά το πέρας της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και μέσα από το δίκτυο συνεργασιών που έχει ενεργοποιήσει η ARTWORKS, ορισμένοι από τους Fellows θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών και επιμελητών: International Studio & Curatorial Program (ISCP) στη Νέα Υόρκη,  Delfina Foundation στο Λονδίνο και SAHA στην Κωνσταντινούπολη. Η ένταξή τους σε αυτά τα προγράμματα, στόχο έχει, να τους προσφέρει ερεθίσματα και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν την έρευνά τους, να προχωρήσουν σε νέα παραγωγή έργων, καθώς επίσης και να διευρύνουν τον κύκλο των επαφών τους με σημαντικούς καλλιτέχνες και θεωρητικούς από τη διεθνή κοινότητα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 2019

Ο 2οςκύκλος του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020.

Η ARTWORKS απένειμε 80 βραβεία των 8.000 ευρώ, τα οποία κατανεμήθηκαν ως εξής:

-Εικαστικές τέχνες: 35 βραβεία σε εικαστικούς μεταξύ 25-35 ετών και 10 βραβεία σε εικαστικούς 36-40 ετών
-Κινούμενη Εικόνα: 15 βραβεία σε κινηματογραφιστές μεταξύ 25-35 ετών και 5 βραβεία σε κινηματογραφιστές 36-40 ετών
-Χορός: 10 βραβεία σε χορευτές ή/και χορογράφους μεταξύ 25-35 ετών
– Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων: 5 βραβεία σε επιμελητές εικαστικών εκθέσεων μεταξύ 25-35 ετών

Τις επιτροπές αξιολόγησης στελέχωσαν καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού. Συγκεκριμένα:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Νάντια Αργυροπούλου, Ανεξάρτητη Επιμελήτρια
 • Νάντια Γιακουμάκη, Επιμελήτρια, Επικεφαλής επιμελητικών σπουδών, Whitechapel Gallery
 • Χάρις Κανελλοπούλου, Ιστορικός τέχνης, Επιμελήτρια, Συγγραφέας
 • Νίκος Ναυρίδης, Εικαστικός, Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας
 • Ηλιάνα Φωκιανάκη, Επιμελήτρια, Κριτικός τέχνης

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Μαρία Δρανδάκη, Παραγωγός
 • Jacob Moe, Συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου
 • Άγγελος Φραντζής, Σκηνοθέτης

ΧΟΡΟΣ

 • Ερμίρα Γκόρο, Χορεύτρια, Χορογράφος
 • Αναστάσιος Κουκουτάς, Θεωρητικός του χορού, Δραματουργός, Αρθρογράφος
 • Χρήστος Παπαδόπουλος, Χορευτής, Χορογράφος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • Φαίη Ζήκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
 • Άννα Καφέτση, Διευθύντρια του annexM, Κέντρου Εικαστικών Τεχνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 • Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 2018

To 2018 η ARTWORKS εγκαινίασε τη δράση της και απένειμε 60 βραβεία των 6.000 ευρώ σε 60 νέους καλλιτέχνες. Πιο συγκεκριμένα, 45 βραβεία σε εικαστικούς μεταξύ 25-35 ετών και 15 βραβεία σε κινηματογραφιστές μεταξύ 25-35 ετών.

Το πρώτο και πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διήρκεσε 6 μήνες (Απρίλιος 2018 – Σεπτέμβριος 2018), ενώ ολοκληρώθηκε επίσημα με μια ομαδική έκθεση των 45 εικαστικών και μια σειρά προβολών ταινιών των 15 κινηματογραφιστών στο Summer Nostos Festival 2019, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι επιτροπές αξιολόγησης οι οποίες επεξεργάστηκαν και αξιολόγησαν τις αιτήσεις ήταν οι παρακάτω:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Δάφνη Δραγώνα, Επιμελήτρια, Συγγραφέας
 • Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητής εκθέσεων
 • Βασίλης Οικονομόπουλος, Επιμελητής στη LUMA Foundation, Arles, Γαλλία
 • Κατερίνα Σταθοπούλου, Επιμελήτρια, Public Art Fund, Νέα Υόρκη
 • Παντελής Χανδρής, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Γιώργος Ζώης, Σκηνοθέτης, Παραγωγός
 • Χρήστος Καρακέπελης, Σκηνοθέτης
 • Τίμων Κουλμάσης, Σκηνοθέτης, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Eurimages