Πρόγραμμα 2019

Το 2018, η ARTWORKS βράβευσε 60 καλλιτέχνες, ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν και να θέτουν καίρια ερωτήματα μέσα από το έργο τους.

Φέτος και για δεύτερη χρονιά, προσκαλεί νέους καλλιτέχνες να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να διεκδικήσουν χρηματικά βραβεία, ως επιβράβευση για τη μέχρι τώρα πορεία τους και ως ενθάρρυνση και ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Στον 2ο  κύκλο του Προγράμματος θα βραβευθούν συνολικά 80 άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευθούν 75 καλλιτέχνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία των Εικαστικών τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Περφόρμανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα Μέσα, Ψηφιακές μορφές τέχνης), της Κινούμενης εικόνας (Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ, Animation) και του Χορού (ερμηνεία, χορογραφία), ενώ για πρώτη φορά θα απονεμηθούν βραβεία σε  5 Επιμελητές Εικαστικών Εκθέσεων, αναγνωρίζοντας την αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιμέλειας και καλλιτεχνικής πρακτικής, καθώς και τη συμβολή της επιμέλειας στην ανάδειξη των καλλιτεχνών και του έργου τους.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ποσό των 8.000 ευρώ ο καθένας, για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος 2020 (σε 2 ισόποσες δόσεις που θα καταβληθούν στην αρχή και στο τέλος του Προγράμματος αντίστοιχα). Κατά την διάρκεια του Προγράμματος, η ARTWORKS θα διοργανώσει σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις και συναντήσεις με επαγγελματίες από το χώρο του πολιτισμού, αποσκοπώντας στην ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Επιδίωξη της ARTWORKS είναι όσοι βραβευθούν, να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις δράσεις δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο αλληλοϋποστήριξης και διαλόγου. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλουν δύο εκθέσεις (reports), στο μέσο και στο τέλος του Προγράμματος, που θα αφορούν τη δραστηριότητά τους την περίοδο αυτή.

Προϋποθέσεις - Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο 2ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της ARTWORKS για το διάστημα Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος 2020, έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στα προαναφερθέντα πεδία (Εικαστικές τέχνες, Κινούμενη εικόνα, Χορός και Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων).

Οι συμμετέχοντες (Fellows) του 1ου Προγράμματος δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τυπικές προϋποθέσεις, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης:

  • Να έχουν γεννηθεί στο διάστημα μεταξύ 1978 και 1993(*).
  • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να έχουν ολοκληρώσει είτε 9 έτη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6 έτη δημοτικό και 3 έτη γυμνάσιο) είτε 6 έτη φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3 έτη γυμνάσιο και 3 έτη λύκειο) σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
  • Το ατομικό ετήσιο εισόδημά τους για το έτος 2017 να μην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ.
  • Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο). Εξαίρεση αποτελούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που διαμένουν στην Ελλάδα.
  • Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενό τους, όπως συμμετοχές σε εκθέσεις ή φεστιβάλ, διακρίσεις, υποτροφίες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις και άλλα.

(*) Η κατανομή των βραβείων  στον 2ο κύκλο του Προγράμματος θα γίνει ως εξής: 

(α) 35 βραβεία σε εικαστικούς 25-35 ετών και  10 βραβεία σε εικαστικούς 36-40 ετών
(β) 15 βραβεία σε κινηματογραφιστές 25-35 ετών και  5 βραβεία σε κινηματογραφιστές 36-40 ετών
(γ) 10 βραβεία σε καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον χορό (ερμηνευτές και χορογράφοι) 25-35 ετών
(δ) 5 βραβεία σε επιμελητές εικαστικών εκθέσεων 25-35 ετών

Διαδικασία συμμετοχής

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο της ARTWORKS από τις 4/2/2019 έως τις 24/2/2019, μέσα από ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο σε ένα πεδίο του Προγράμματος (είτε στις Εικαστικές τέχνες είτε στην Κινούμενη εικόνα είτε στο Χορό είτε στην Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων).

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν διάφορα πεδία, να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, καθώς και να καταθέσουν ορισμένα έγγραφα που θα τους ζητηθούν, ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, όπως αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προσωπικό καλλιτεχνικό σημείωμα (artist statement), δείγμα δουλειάς (portfolio) και άλλα.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο κείμενο της Προκήρυξης.

Διαδικασία επιλογής

Οι αποδέκτες των βραβείων του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα αναδειχθούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης  από επιτροπές που στελεχώνουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά το πρώτο, η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τη Διοίκηση της ARTWORKS που εξετάζει αφενός αν η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής και αφετέρου τις απαντήσεις των υποψηφίων σε ερωτήματα σχετικά με το κίνητρο συμμετοχής τους και τις προσδοκίες που έχουν από το Πρόγραμμα.

Στο δεύτερο στάδιο,  οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται από επιτροπές αξιολόγησης, μία για κάθε πεδίο. Τα μέλη των επιτροπών εξετάζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, την ποιότητα και τη δυναμική του έργου των υποψηφίων, πόσο δύνανται να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και άλλα.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα ενημερωθούν μέσω e-mail για τη βράβευσή τους το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΝΑΝΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

H Νάντια Αργυροπούλου είναι ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία & Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Essex, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγραμματισμού και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το 2003 ήταν υπεύθυνη Πολιτισμού και Εικόνας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΥΠΕΞ, Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας). Ήταν βοηθός επιμελήτρια της ελληνικής αποστολής στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2005 και το 2007. Έχει συνεργαστεί με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, το Ίδρυμα Ωνάση, τον οργανισμό ΝΕΟΝ και άλλους. Έχει επιμεληθεί πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Μεταξύ άλλων έχει επιμεληθεί τις εκθέσεις: "What Remains is Future", μια εκτενή ανασκόπηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στο Παλαιό Αρσάκειο Πατρών, 2006 / "Hotel Paradies"- 2η Μπιενάλε της Αθήνας, 2009 / "The Marathon Marathon" (συνεπιμέλεια με τον Hans-Ulrich Obrist) Μουσείο Ακρόπολης, 2010 / "Investigations of a Dog", ΔΕΣΤΕ – FACE, 2011/ "Ντέρτι Humanism", Faggionato Fine Arts, 2011 / Family Business project (πρωτοβουλία των Massimiliano Gioni και Maurizio Cattelan) Chalet Society & Palais de Tokyo, 2013-2014 / "HELL AS Pavilion", Palais de Tokyo, 2013 / “Collecting Architecture-Territories”, ΔΕΣΤΕ – GSAPP Columbia University, 2012-2013 / “Τ(ρ)όποι Λατρείας: Τάσος Βρεττός”, Μουσείο Μπενάκη Νοε.2015-Ιαν.2016, Arles 2016, Μουσείο Φωτογραφίας 2017 / “Paratoxic Paradoxes”, Μουσείο Μπενάκη, Απρίλιος-Μάϊος 2017 / “Making Oddkin-for joy, for trouble, for volcano love”, Νίσυρος και Γυαλί, 2018.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άρθρων για συλλογικούς τόμους και τον τύπο, μονογραφίες και επιμελητικά κείμενα για ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Η ίδια έχει επιμεληθεί διάφορες εκδόσεις σχετικές με την τέχνη.

ΝΑΓΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, WHITECHAPEL GALLERY

Η Νάγια Γιακουμάκη είναι επιμελήτρια και επικεφαλής Επιμελητικών Σπουδών στην Whitechapel Gallery στο Λονδίνο, όπου ανέπτυξε και καθιέρωσε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ερευνητικών εκθέσεων που συνδυάζει τη χρήση έργων τέχνης και αρχείων. Διευθύνει το ΝΕΟΝ Curatorial Exchange & Award, μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από τον οργανισμό NEON και οργανώνεται από την Whitechapel Gallery και η οποία προωθεί επαγγελματικές σχέσεις για ανερχόμενους επιμελητές. 

Έχει διατελέσει  συνδιευθύνρια της Μπιενάλε της Αθήνας 2016-2017 ως Διευθύντρια Έρευνας και Διεθνών Δικτύων.  Παράλληλα,  έχει επιμεληθεί μια σειρά από επιτυχημένες εκθέσεις και νέες παραγωγές έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένων των John Latham: Anarchive (2010), Rothko in Britain (2012), Aspen Magazine: 1965-1971(2012), Black Eyes & Lemonade: Curating Popular Art (2013), Stephen Willats: Concerning Our Present Way of Living(2014), Intellectual Barbarians: The Kibbo Kift Kindred (2015-2016), Imprint 93 (2016), Guerrilla Girls: Is it even worse in Europe? (2016-2017). Αυτή την περίοδο επιμελείται την έκθεση Killed Negatives: Unseen Images of 1930s America,  Staging Jackson Pollock (2018) και Queer Spaces: London, 1980s - Today, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019.

 

ΧΑΡΙΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η Χάρις Κανελλοπούλου είναι ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και συγγραφέας. Είναι διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται συστηματικά με την επιμέλεια εκθέσεων, συνεργαζόμενη με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, η ΑΣΚΤ, κ.ά. Διδάσκει Ιστορία της Τέχνης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη μοντέρνα και σύγχρονη ελληνική τέχνη, στην τέχνη στο δημόσιο χώρο, στον κοινωνικό χαρακτήρα της τέχνης και στη σχέση τέχνης και αρχείου (με συναφή́ την έκδοση, σε επιστημονική επιμέλειά της, του συλλογικού τόμου Κριτική+Τέχνη Νο6. Σύγχρονη Τέχνη και Αρχείο: αρχειακές συλλογές, καλλιτεχνικές πρακτικές, προβληματισμοί. Αθήνα: AICA Hellas, 2015). Είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης Aica Hellas και της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

 

ΝΙΚΟΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο Νίκος Ναυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 2008 διδάσκει εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Ομαδικές και ατομικές εκθέσεις: When you sing Γκαλερί Bernier Eliades, Αθήνα / Everything was forever until it was no more Riga Biennial, Ρίγα / Αντίδωρον ΕΜΣΤ documenta, Fridericianum, Κάσελ / Genii Loci MANEGE, Αγία Πετρούπολη / Fear nothing, she says National Museum of Sculpture, Βαγιαδολίδ / No Country for young men Bozar, Βρυξέλλες / A thousand doors Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα, ΝΕΟΝ, Γκαλερί Whitechapel, Λονδίνο / Between the optimism…, 5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης / Fail better Αισχύλεια 2013, Ελευσίνα / Respiro ZOE Foundation, Βιτσέντσα / Εικαστικοί διάλογοι Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα - Zina Athanasiadou Gallery, Θεσσαλονίκη / The first image Contemporary Art Center, Σέτε, Γαλλία / Transexperiences Greece 798 Space, Πεκίνο / Take a deep breath Tate Modern, Λονδίνο - Γκαλερί Magnus Müller, Βερολίνο /18:Beckett Γκαλερί Blackwood, Τορόντο / Venice Istanbul Istanbul Modern, Κών/πολη / Always a little further 51η Μπιενάλε Βενετίας, Arsenale / Nuit blanche 2004, Hôpital Saint Lazare, Παρίσι / Difficult breaths La Caixa Foundation, Μαδρίτη - 2η Τριενάλε Τέχνης Echigo-Tsumari, Ιαπωνία / Plateau of humankind 49η Μπιενάλε Βενετίας, Εθνικό Περίπτερο, Βενετία / Leaving the island PICAF, Μητροπολιτικό Μουσείο Busan, Κορέα / Looking for a place 3η Μπιενάλε του SITE Santa Fe, Νέο Μεξικό / Hot air Granship, Performing Arts Center Shizuoka, Ιαπωνία / On life, beauty, translations and other difficulties 5η Διεθνής Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης - Museo Universitario Contemporáneo de Arte, MUCA  Gallery, Μεξικό / Dematerialization 23η Μπιενάλε Σάο Πάολο, εθνική εκπροσώπηση, Βραζιλία.

 

ΗΛΙΑΝΑ ΦΩΚΙΑΝΑΚΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η Ηλιάνα Φωκιανάκη είναι κριτικός τέχνης και επιμελήτρια με βάση την Αθήνα και το Ρότερνταμ. Το 2013, ίδρυσε την State of Concept Athens, το πρώτο μη-κερδοσκοπικο ινστιτούτο σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα, το οποίο παρουσιάζει την δουλειά Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών μέσα από ατομικές εκθέσεις και προσκαλεί επιμελητές που δραστηριοποιούνται διεθνώς να στήσουν εκθέσεις που σχολιάζουν την παρούσα κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα και εκτός. Ο οργανισμός έχει συνεργαστεί ως τώρα με καλλιτέχνες όπως -μεταξύ άλλων- οι Laure Prouvost, Hito Steyerl, Basim Magdy και Keren Cytter, εκ των οποίων οι περισσότεροι εκθέτουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. To 2017, παρουσιάστηκε έκθεση ρετροσπεκτίβα του οργανισμού, στο ίδρυμα KADIST του Παρισιού, με τίτλο "State (in) Concepts".

Το 2016, σε συνεργασία με την Antonia Alampi, δημιούργησε τη Future Climates, μία πλατφόρμα που προτείνει ένα βιώσιμο μέλλον σε μικρής κλίμακας οργανισμούς στον τομέα της σύγχρονης τέχνης. Η πλατφόρμα εκδίδει βιβλίο μέσα στο 2019. Η Φωκιανάκη είναι λέκτορας στο Dutch Art Institute, και έχει διδάξει σε ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, ενώ έχει δώσει ομιλίες και έχει συμμετάσχει σε πάνελ σε μια σειρά από ανεξάρτητους χώρους τέχνης, μουσεία και ιδρύματα παγκοσμίως όπως το ICA στο Λονδίνο, το Witte de With Center στο Ρότερνταμ κ.α. Έχει συμμετάσχει στη συλλογική συγγραφή βιβλίων όπως την έκδοση Curating, Research and the Political, Tabakalera (ed. K.Gregos) και αρθρογραφεί στα Apollo, art-agenda, Art Papers, e-flux, Frieze, LEAP, Metropolis M, Monopol, Ocula μεταξύ άλλων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στην Κριτική της Τέχνης από το City University του Λονδίνου και δουλεύει το διδακτορικό της πάνω στην σχέση οικονομίας, τέχνης και ταυτότητας.

 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Η Μαρία Δρανδάκη ίδρυσε την Homemade Films το 2009. Aπό το 2009 μέχρι σήμερα, με σταθερή αγάπη και προτίμηση στο τολμηρό, ανανεωτικό σινεμά, υπήρξε παραγωγός ή συμπαραγωγός σε σειρά επιτυχημένων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους με συμμετοχές και βραβεύσεις σε πολλά διεθνή φεστιβάλ (Κάννες, Βερολίνο, Βενετία, Λοκάρνο, Τορόντο, Ρότερνταμ, ΙDFA, Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, BAFTA, Palm Springs, κ.ά.) και προβολές τους σε κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεοπτικούς σταθμούς και πλατφόρμες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις ταινίες της συγκαταλέγονται οι διεθνώς επιτυχημένες μεγάλου μήκους του Σύλλα Τζουμέρκα (Χώρα προέλευσης, Η έκρηξη) και του Γιώργου Ζώη (Interruption), οι πολυβραβευμένες μικρού μήκους Limbo της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη και A drowning man του Μahdi Fleifel, καθώς και τα μεγάλου μήκους ντεμπούτα Τhe gulf του Εmre Yeksan και Η δουλειά της του Νίκου Labôt.

Η πιο πρόσφατη παραγωγή της, η τρίτη ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Panorama της 69ης Berlinale 2019. Οι υπό́ ανάπτυξη παραγωγές της Homemade Films περιλαμβάνουν τις νέες ταινίες μεγάλου μήκους της Ελίνας Ψύκου, του Γιώργου Ζώη και του Mladen Djordjevic και τα μεγάλου μήκους ντεμπούτα των Χρήστου Πασσαλή, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, Margot Schaap, Ian Waugh και Νίκου Κυρίτση.

Είναι μέλος των δικτύων παραγωγών EAVE και ΑCE.

 

JACOB MOE - ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

O Jacob Moe είναι ο συνιδρυτής και γενικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 και εμπεριέχει μεγάλο εύρος από site-specific κινηματογραφικές προβολές, περφόρμανς και εργαστήρια σε χαρακτηριστικές αλλά και ειδικά διαμορφωμένες τοποθεσίες στη Σύρο. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει φιλοξενήσει σε συστηματική βάση σειρές live ραδιοφωνικών εκπομπών στην Αθήνα, στο Λος Άντζελες και στο Σάο Πάολο. Μέσα από την πρόσφατη υποτροφία του από το Ίδρυμα Fullbright, πραγματοποίησε έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο πάνω σε αρχεία κινούμενης εικόνας και στη σύγχρονη κινηματογράφηση ντοκιμαντέρ. Αυτή την περίοδο ασχολείται με το post-production ενός πρότζεκτ που συνδυάζει το ντοκιμαντέρ με την εγκατάσταση, με τον τίτλο Radio Saracura.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Ο Άγγελος Φραντζής γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα και σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην INSAS στις Βρυξέλλες. Έχει γυρίσει 5 ταινίες μικρού μήκους και 5 ταινίες μεγάλου μήκους (Polaroid, Το όνειρο του σκύλου, Μέσα στο δάσος, Σύμπτωμα, Still river). Οι ταινίες του έχουν βραβευθεί και προβληθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ (Rotterdam, Torino, Hong Kong, Sitges, São Paulo, New Horizons, Munich, Istanbul κ.ά). Έχει ασχοληθεί και με την κινηματογραφική κριτική. Θεωρητικά κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά έντυπα και βιβλία, ενώ παράλληλα διδάσκει κινηματογράφο στο Τμήμα Κινηματογράφου της Δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και με έργα μικτών τεχνικών (εγκαταστάσεις, περφόρμανς). Παραστάσεις και έργα του έχουν φιλοξενηθεί μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Αθηνών, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών καθώς και στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

 

ΧΟΡΟΣ

ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ

Η Ερμίρα Γκόρο είναι μία καλλιτέχνις κίνησης και χοροθεάτρου που βρίσκεται  πάντοτε σε μια αναζήτηση νέων μορφών έρευνας και επικοινωνίας των ιδεών της. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στη συνέχεια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του Ιδρύματος Υποτροφιών Αδελφών Πράτσικα και του Ιδρύματος Kρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Στην Νέα Υόρκη επικεντρώθηκε στην έρευνα της ερμηνείας, της σύνθεσης του αυτοσχεδιασμού και της κίνησης, συνεργάστηκε με διεθνείς ομάδες χορού και δημιούργησε τις πρώτες της χορογραφίες. Υπήρξε μέλος της χορογραφικής ομάδας των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Από το 2007 έως το 2018 συνεργάστηκε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα DV8 Physical Theatre συμμετέχοντας ως ερμηνεύτρια, καθηγήτρια και βοηθός χορογράφου / έρευνα και ανάπτυξη. Ως χορογράφος, έχει παρουσιάσει έργο της, μεταξύ άλλων, στα εξής:  Judson Church, Joyce SoHo, Θέατρο Χώρα, PS 122, Danspace Project, Galapagos Art Space, Σύγχρονο Θέατρο, Μουσείο Μπενάκη, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Flow 2 International Festival, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2014/2016, Arc For Dance Festival, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΥ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Ο Αναστάσιος Κουκουτάς είναι θεωρητικός του χορού, δραματουργός και αρθρογράφος. Σπούδασε Επιχειρησιακή έρευνα και επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Πολιτιστική διαχείριση των παραστατικών τεχνών στην Ακαδημία της Σκάλας του Μιλάνου (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Bocconi), Εθνομουσικολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα Ελληνικός μουσικός πολιτισμός και εκπαίδευση). Έχει συνεργαστεί, στον εκδοτικό τομέα, με καλλιτεχνικούς οργανισμούς όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, το Φεστιβάλ Δημήτρια, τον ΟΜΜΑ κ.ά. Έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος δραματουργίας σε παραστάσεις θεάτρου και χορού (Φεστιβάλ Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, Arc for Dance Festival, Θέατρο Πόρτα κ.ά.). Αρθρογραφεί συστηματικά, ως θεωρητικός του χορού, στις διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης dancepress.gr, springbackmagazine.com, artivist.gr και διδάσκει Ιστορία του Χορού στην επαγγελματική σχολή ΑΚΤΙΝΑ. Τέλος, ως περφόρμερ έχει εμφανιστεί σε έργα των Ντενίς Σαβαρί (Προλεγόμενα ΕΜΣΤ, 2016), Βιρτζίλιο Σιένι (Μπιενάλε Χορού της Βενετίας, 2016), Πιέρ Μπαλ-Μπλανκ (documenta14, 2017), Ντόρα Γκαρθία (Μέγαρο Μουσικής, 2018) κ.ά.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΟΡΕΥΤΗΣ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ

Γεννήθηκε στη  Νεμέα το 1976. Σπούδασε χορό και χορογραφία στο SNDO (School for New Dance Development)  στο Άμστερνταμ, Θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας χορού Λέων και Λύκος που δημιουργήθηκε το 2015. Οι προσωπικές του δουλειές περιλαμβάνουν τα έργα Ion, Opus και Εlvedon.

Ως χορευτής, εχει συνεργαστεί με τους Δημήτρη Παπαϊωάννου, Φώτη Νικολάου, Alexandra Waierstall, Kirstin Kuyl Anderson,, WEGO Dance Company, Robert Stain,Ria Higler κ.ά.  Ως χορογράφος έχει συνεργαστεί στο θέατρο με τους Δημήτρη Καρατζά, Μιχαήλ Μαρμαρινό, Γιάννη Κακλέα, Θωμά Μοσχόπουλο, Βασίλη Νικολαΐδη, Βασίλη Μαυρογεωργίου, Κώστα Γάκη κ.ά.

Υπήρξε μέλος της χορογραφικής ομάδας των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 (σολίστ στο ρόλο του Κενταύρου) και των τελετών έναρξης των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του Μπακού το 2015. Από το 2003 συνεργάζεται με τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, διδάσκοντας κίνηση και αυτοσχεδιασμό. Έχει δώσει σεμινάρια κίνησης, χορογραφίας και αυτοσχεδιασμού σε Αθήνα, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Κοπεγχάγη,  Ώρχους.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΦΑΙΗ ΖΗΚΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Φαίη Ζήκα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη θεωρία και πρακτική των χρωμάτων, τις αισθήσεις στην αισθητική, ζητήματα ταυτότητας και φύλου, τη σχέση τέχνης και φύσης, τη σχέση της φιλοσοφίας με τις τέχνες και τις επιστήμες. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε καταλόγους εκθέσεων. Έχει επιμεληθεί το βιβλίο του David Batchelor, Χρωμοφοβία (Άγρα, 2013), τον κατάλογο της έκθεσης Απουσία (Νήσος, 2013) και τη συλλογή κειμένων Τέχνη, Σκέψη, Ζωή: Η αισθητική φιλοσοφία του Αλέξανδρου Νεχαμά (Οκτώ, 2014). Το βιβλίο της, Απορία τέχνες και σκέψεις κατεργάζεται: Φιλοσοφικές έρευνες στη σύγχρονη τέχνη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα (2018).

 

ΑΝΝΑ ΚΑΦΕΤΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ annexM, ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Άννα Καφέτση, Διδάκτωρ Αισθητικής/Ιστορίας της τέχνης (Σορβόννη-ParisI), είναι ιδρυτική Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2000-2014) και πρώην Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, υπεύθυνη των Συλλογών του 20ού αι. Από το 2017 είναι ιδρυτική Διευθύντρια του annexM, Kέντρου Εικαστικών Τεχνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επιμελήθηκε πολυάριθμες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων οι: Μεταµορφώσεις του Μοντέρνου - Η ελληνική εµπειρία, 1992, Ρωσική Πρωτοπορία - Η Συλλογή Γ. Κωστάκη, 1995, Σύνοψις 1-3, 2000-2003, ∆ιαπολιτισµοί, 2004, Βιντεογραφίες - Οι πρώτες δεκαετίες, 2005, Ο Μεγάλος Περίπατος, 2006, Διεμπειρίες, 2008, Τέχνης Πολιτική, 2010, SonicTime, λόγος-ήχος-σιωπή, 2012,Ο Κήπος βλέπει, 2017, Τριλογία Η Άγραφη Βιβλιοθήκη,2018-19, καθώς και εκθέσεις καλλιτεχνών, όπως οι: Βλάσης Κανιάρης, Τσεν Ζεν, Κιμσούτζα, Σιρίν Νεσάτ, Υ. Ζ. Κάμι, Young-haeChangHeavyIndustries, Γιαν Φουντόνγκ, Γκιουλσούν Καραμουσταφά, Μάαρια Βιρκκάλα, Kάρλος Γκαραϊκόα, Ντιλέκ Γουίντσεστερ, μεταξύ άλλων. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί πολυάριθμους καταλόγους, άρθρα και μονογραφίες.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Ο Χριστόφορος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι ιστορικός τέχνης, κριτικός τέχνης και επιμελητής εκθέσεων. Το 2018 επιμελήθηκε την έκθεση Ρένα Παπασπύρου: Κλίμακες στο Σπίτι της Κύπρου και μια αναδρομική με το ζωγραφικό έργο του αρχιτέκτονα Δημήτρη Φατούρου στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Το 2017 επιμελήθηκε την αναδρομική Χρήστος Τζίβελος: Modelling Phenomena στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς (συνεπιμέλεια με την Μπία Παπαδοπούλου), την ομαδική έκθεση Αναφορά περιπτώσεων στην γκαλερί Ζουμπουλάκη και την ομαδική Επιγράμματα στην γκαλερί Nitra. Μεταξύ των πολλών εκδόσεων που έχει επιμεληθεί είναι οι Πιθανότητες: Συνεντεύξεις με νέους έλληνες καλλιτέχνες (futura, 2006), Το έργο της επιμέλειας (AICA Hellas, 2011), Μαρία Καραβέλα (AICA Hellas, 2015) και Βλάσης Κανιάρης (ΙΤΗΠ, 2016). Το 2008 ίδρυσε το διαδικτυακό περιοδικό τέχνης kaput. Από το 2012 έως το 2015 διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης, AICA Hellas. Το 2013 συμμετείχε στην ομάδα επιμελητών της 4ης Μπιενάλε της Αθήνας AGORA και ήταν ο αρχισυντάκτης των δύο συνοδευτικών εκδόσεων (Οδηγός και Ανθολόγιο).  

 

Xρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Μάθε περισσότερα