ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ @ FRIEZE

30.09.19

Union Pacific

Ο SNF ARTWORKS Fellow 2019 Θεόδωρος Γιαννάκης συμμετέχει στο Frieze του Λονδίνου με το έργο του Always Already aka a primitivism mirage again. Η εγκατάσταση είναι μέρος του Frieze East End Sunday.