Καρολίνα Κρασούλη @ the frac île-de-france Window Display

15.01.20 @ 00:00

frac île-de-france

Η Καρολίνα Κρασούλη (Fellow 2019)  δημιούργησε μια νέα παραγωγή για τη βιτρίνα του frac île-de-france, εμπνευσμένη από αντικείμενα που συσχετίζονται με τη διάδοση ενός μηνύματος. Φύλλα από χαρτί, φάκελοι και λέξεις δημιουργούν διαφορετικούς χώρους, κάνοντας ένα παιχνίδι γύρω από την εμφάνιση διαφορετικών μηνυμάτων προορισμένων τόσο σε έναν παραλήπτη όσο και περισσότερους. Η πρόθεση του ξεδιπλώματος συσχετίζεται με την πράξη της απόκρυψης.

Κάθε μήνα, το “Window Display” του frac île-de-france φιλοξενεί ένα νέα εικαστικό project που συσχετίζεται με την τρέχουσα έκθεση, τις συλλογές και τα εκπαδευτικά προγράμματά του.

https://www.fraciledefrance.com/karolina-krasouli/?lang=en