Η ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΟ “PIKSEL20. The future narrow, where you don’t want to go.”

19.11.20

20.piksel/cyber-salon

Ο αλγόριθμος Lachesis (μέρος του τρίπτυχου “Οι Μοίρες”) παρουσιάζεται στο Cyber Salon του “PIKSEL20. The future narrow, where you don’t want to go.”

Οι μυθικές οντότητες αποκτούν αλγοριθμική υπόσταση και αντλούν υλικό από τα ανοικτής αδειοδότησης αποθετήρια δυτικού πολιτισμού μέσω του συσσωρευτή Europeana. Τα εναποθετημένα αρχεία γίνονται λειτουργικά μέσω της δομικής τροποποίησης τους.

Οι τρεις μοίρες είναι:
η Κλωθώ, γνέθει το νήμα της ζωής
η Λάχεσις, μοιράζει τους κλήρους, καθορίζοντας τι θα «τύχει» στον καθένα και
η Άτροπος, κόβει χωρίς τον παραμικρό δισταγμό το νήμα της ζωής των ανθρώπων

Ο μύθος καθορίζει τη λειτουργία και το μοντέλο συμπεριφοράς των τριών αλγορίθμων.

Όπως η μυθική Κλωθώ επιλέγει και προετοιμάζει την α ύλη, ο αλγόριθμος Klotho συλλέγει όλες τις εικόνες που θα υποβληθούν σε επεξεργασία.

Η μυθική Λάχεσις δημιουργεί το νήμα. Ο αλγόριθμος Lachesis δημιουργεί ένα συνεχές νήμα που ξετυλίγεται στην οθόνη. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το νέο αναδιαμορφωμένο υλικό αντλεί οπτική έμπνευση από την υφαντική. Το νήμα παραμένει συνεχές και περιστρέφεται από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά δημιουργώντας ένα ατελείωτο υφάδι. Αυτή η ευθυγράμμιση δημιουργεί νέα μοτίβα μέσω των σχέσεων που αναπτύσσουν τα γειτονικά εικονοστοιχεία.

Η μυθική Άτροπος κόβει το νήμα της ζωής και ο αλγόριθμος Atropos κόβει κομμάτια αυτού του νέου ψηφιακού υφαντού και τα μετατρέπει σε αυτόνομα φυσικά αντικείμενα, χαρίζοντας τους μια ανεξάρτητη ύπαρξη.

Οι αλγοριθμικές μοίρες σύμφωνα με τους νόμους της αναγκαιότητας καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το πεπρωμένο τoυ αρχειακού υλικού, αναθέτοντας την ιδιότητα της ύλης στην πολιτιστική κληρονομιά για να επαναπροσδιορίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.