Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

29.08.20 @ 21:00

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Με την παράσταση ‘Λίγο πριν σας συστηθούμε. Είμαστε’ ,η Ευτυχία Στεφάνου (Fellow 2019), σε συνεργασία με τα Τzitzifriki[a], κάνουν μια απόπειρα να επικοινωνήσουν την καθολική αποτυχία τους να παρουσιαστούν ως κάτι προκαθορισμένο, εφόσον τίθενται σε μια συνεχή και ασίγαστη αναδιαμόρφωση. Ίσως η ματαιότητα αυτής της παραδοχής να έγκειται στη συνειδητοποίηση της συνεχούς μεταβολής τους μέχρι να καταλήξουν στο «εγώ», στο οποίο προϋπάρχει.