Βραβείο AK Kunstpreis στην Αιμιλία Λιόντου

13.11.20

AK-Kunstpreis

Aimilia Liontou, Utravel, 2019

Aimilia Liontou, Utravel, 2019

Aimilia Liontou © Chris Herzenberger, AKOOE

Το έργο της Αιμιλίας Λιόντου Utravel, έλαβε το βραβείο AK Kunstpreis 2020. Το βραβείο απονέμεται από το Arbeiterkammer (Επιμελητήριο Εργαζομένων) της Άνω Αυστρίας σε απόφοιτους του Kunstuniversität Linz των οποίων το έργο σχετίζεται με το εργασιακό περιβάλλον, την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, τις τάσεις στον κόσμο της εργασίας.