Αριστείδης Λάππας – Tenderness of a Cutting Sword

12.11.20

The Breeder

Aristeidis Lappas, Sphynx, 2020, © the artist, Courtesy The Breeder, Athens

Οι χαρακτήρες στα νέα έργα του Αριστείδη Λάππα είναι βασισμένοι σε μυθολογικές αναφορές από την Ελλάδα, τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο. Η Θεά Αθηνά και η Ishtar, η Μεσοποτάμια θεά της γονιμότητας και του πολέμου είναι οι κύριες πρωταγωνίστριες, ενώ το Angra Mainyu, το δαιμονικό, καταστροφικό πνεύμα του Ζωροαστρισμού και η δρακοντοκτονία του Αγίου Γεωργίου συμβάλλουν επίσης στη αφήγηση. Folk διακοσμιτικά μοτίβα διανθίζουν τη μελωδία της φόρμας και του χρώματος ενώ παράλληλα εμπλέκονται σε ένα διαπολιτισμικό διάλογο.

Στο έργο του Λάππα, παρουσιάζονται δυο συγκρουόμενοι κόσμοι, του φωτός και του σκότους. Παρά την φαινομενικά απόλυτη φύση αυτών των διττών εννοιών, καλούμαστε να τις προσεγγίσουμε ως εύπλαστες κατασκευές ικανές να υιοθετούν ποιότητες διαφορετικές από τις προκαθορισμένες. Με αυτόν τρόπο, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητο και εύθραυστο μπορεί στην ουσία να είναι ανθεκτικό και δυνατό.

Στο έργο Athina and Her Girl Kill the Beast και Death by Fair Hands, αναγνωρίζουμε τη σύγκρουση αυτών των δυο κόσμων που οδηγεί στην εξόντωση του Τέρατος. Εδώ το στοιχείο του θανάτου θα μπορούσε να ειδωθεί όχι σαν αιφνίδιο τέλος αλλά ως μέσο απελευθέρωσης, ως μεταμόρφωση. Πρόκειται για μια προσπάθεια να εκλάβουμε τον θάνατο σαν μια απόλυτη πράξη αποδοχής ή ακόμα και σαν μια έκφραση αγάπης.

Το έργο του Αριστείδη Λάππα βρίθει ιστορικών και μυθολογικών αναφορών που του προσθέτουν μια πνευματική διάσταση. Στους πίνακές του, η φόρμα αποτελεί το μέσο για να οδηγηθούμε στο νόημα. Χρησιμοποιείται είτε ως εργαλείο αφήγησης είτε ως αντιπροσωπευτικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή λειτουργεί σαν θεμέλιο στο οποίο ενσωματώνεται η πληροφορία με τη μορφή χρώματος, υφής ή μοτίβου. Με αυτό τον τρόπο, στο έργο του Λάππα ένας πίνακας αποτελεί ταυτόχρονα μια παραστατική και μια αφαιρετική σύνθεση.

Έχοντας εγκαθιδρύσει μια αισθητική γλώσσα σε συνέχεια της προηγούμενης δουλειάς του που αφορούσε την αστικότητα και τα σύμβολα της ελληνικής ταυτότητας, ο Λάππας έχει στόχο να κατασκευάσει μια ποιητική αφήγηση εστιάζοντας σε πιο εσωτερικά ζητήματα. Αντί να ακολουθήσει μια γραμμική πορεία σκέψης, η δουλειά του παρουσιάζει ένα χώρο στον οποίο διαφορετικές ιδέες ανακατασκευάζουν νέες ερμηνείες και προσελκύουν νέες επαφές. Μέσω της χρήσης της φόρμας, των πολυεπίπεδων συνθέσεων και των χρωματικών παλετών, ο καλλιτέχνης συνεχίζει την ερευνά του στην γλώσσα της ζωγραφικής.

O Αριστείδης Λάππας είναι Fellow 2020 στο πεδίο των εικαστικών τεχνών.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
TENDERNESS OF A CUTTING SWORD
12 Νοεμβρίου, 2020 – 9 Ιανουαρίου, 2021
The Breeder, Αθήνα