Breath

Group Show on the occasion of Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair

Fotis Sagonas (ARTWORKS Fellow 2018) participates in BREATH, an exhibition curated by Miguel Fernández Belmonte, featuring Greek emerging artists at the Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair, 22.11.2018-25.11.2018.

Participating Artists: Dimitris Ameladiotis, Vasilis Avramidis, Konstantinos Fazos, Vana Fertaki, Dimitris Georgakopoulos, Paris Giachoustidis, Christos Lahanas, Dora Oikonomou, Vasilis Poulios, Fotis Sagonas, Aris Stoidis, Nikos Tolis, Alexandros Touliopoulos.

We use cookies to analyse our traffic
Learn more