ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΙΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ CURATORIAL FELLOWS

03.07.20

ZOOM

Επισημάντας τη στενή σχέση του επιμελητή με τους καλλιτέχνες, Έυα Βασλαματζή

Συζητώντας νέους τρόπους αντίληψης, σχεδιασμόυ και παραγωγής εκδόσεων γύρω από την τέχνη, Δανάη Γιαννόγλου

Tονίζοντας το ρόλο του αρχείο στην επιμελητική πρακτική, Χριστίνα Πετκοπούλου

Ενδυναμώνοντας κοινότητες μέσω από την παραγωγή εκθέσεων, Μάρη Σπανουδάκη

Συζητώντας την ηθική , την εργασία και τον ρόλος του επιμελητή, Μάγια Τούντα

Oι επιμελήτριες Fellows μας Εύα Βαλαμάτζh, Δανάη Γιαννόγλου, Χριστίνα Πετκοπούλου, Μάρη Σπανουδάκη και Μάγια Τούντα, διοργάνωσαν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για να παρουσιάσουν την επαγγελματική τους πρακτική μέσω του Zoom. Ύστερα από τις παρουσιάσεις ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις που οδήγησαν σε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το τι σημαίνει να εργάζεσαι ως νέος επιμελητής στην Ελλάδα.