ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ FELLOWS – ΜΑΪΟΣ

29.05.20

ZOOM

‘Inner state’, Μαρία Μαυροπούλου

'Some stories, her story, always different from his story, always different from history', Ανθή Δαουτάκη

‘Phantasmosis’, Νικόλ Μπαϊρακτάρη

'Sea', Δήμητρα Κονδυλάτου

‘Left L overs’, Κωνσταντίνος Κωτσής

'Τρυπώντας το νερό', Παναγιώτης Βορειάς

Παρά τον περιορισμό των φυσικών συναθροίσεων, το πρόγραμμα των παρουσιάσεων της πρακτικής και του έργου των Fellows συνεχίστηκε διαδυκτιακά με συναντήσεις στο Zoom. Τον Μάιο, έξι από τους Fellows παρουσιάσαν στους συναδέλφους τους την μέχρι τώρα πορεία του έργου τους και συζητήσανε μαζί τους προβληματισμούς γύρω από την την τρέχουσα κατάσταση και την μελλοντική προοπτική.