Υποβολή Συμμετοχής

Μαρτιος-Σεπτεμβριος 2018

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων διήρκεσε από τις 5 έως τις 26 Ιανουρίου.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η αίτηση συμπληρώνεται στα ελληνικά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το κείμενο της Προκήρυξης του Προγράμματος, όπου αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, και το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.  Επίσης, θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ορισμένα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει και ψηφιοποιήσει πριν υποβάλλετε την αίτηση.

Η υπεύθυνη δήλωση που ζητείται να υπογράψετε και να επισυνάψετε στην αίτηση, είναι διαθέσιμη εδώ.

Πριν υποβάλλετε οριστικά την αίτηση, ελέγξτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να επανέλθετε ή να σώσετε την αίτησή σας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσής της. Για τον λόγο αυτό, προτού μπείτε στη διαδικασία συμπλήρωσής, σας προτείνουμε να έχετε προετοιμάσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πεδία για portfolio ή/και videos, αναμένουμε δείγμα της δουλειάς σας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές (αρχείο .pdf έως 12 σελίδες, 3 αρχεία βίντεο ή/και ήχου ανεξαρτήτου διάρκειας, αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους βλ. YouTube, Vimeo κλπ.).

Η υποβολή portfolio/videos είναι υποχρεωτική και δεν υποκαθίσταται από παραπομπή στην ιστοσελίδα σας. Η ιστοσελίδα σας, σε περίπτωση που υπάρχει, παρατίθεται ως πρόσθετο στοιχείο στο οικείο πεδίο της αίτησης.

Τεχνικές προδιαγραφές επισυναπτόμενων αρχείων

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και να μην ξεπερνά τα 2MB, ενώ η ταυτότητα/διαβατήριό σας, το εκκαθαριστικό σημείωμα, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σε μορφή .jpg και να μην ξεπερνά το καθένα τα 2MB.

Βεβαιωθείτε ότι τα έργα που θα επισυνάψετε τηρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Ψηφιακά δείγματα εργασίας που δεν είναι προσβάσιμα ή στη μορφή που ζητείται, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα αξιολογηθούν. Δείγματα έργου μέσω ταχυδρομείου, πρωτότυπα έργα τέχνης και υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων εκθεσιακών καταλόγων και δημοσιεύσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Εικαστικες Τεχνες

(Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Περφόρμανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα Μέσα, Ψηφιακές μορφές τέχνης)

Αντιπροσωπευτικό δείγμα του έργου σας (portfolio) σε αρχείο .pdf έως 12 σελίδες. Για κάθε έργο θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος, η χρονολογία, το μέσο και οι διαστάσεις. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε οπτικοακουστικά μέσα, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε έως και 3 αρχεία βίντεο ή/και ήχου ανεξαρτήτου διάρκειας. Τα αρχεία βίντεο ή/και ήχου είναι αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους (YouTube, Vimeo κλπ.). Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν τους κωδικούς πρόσβασης για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και να βεβαιωθούν ότι είναι προσβάσιμα online τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2018.

Κινουμενη εικονα

(Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ, Animation)

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε έως και 3 αρχεία βίντεο ή/και ήχου ανεξαρτήτου διάρκειας. Τα αρχεία βίντεο ή/και ήχου είναι αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους (YouTube, Vimeo κλπ.). Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν τους κωδικούς πρόσβασης για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και να βεβαιωθούν ότι είναι προσβάσιμα online τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2018.
Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλετε ένα σενάριο μικρού μήκους σε αρχείο .pdf που δεν υπερβαίνει τις 12 σελίδες (Courier New 12) εκ των οποίων η μία να αποτελεί τη σύνοψη του σεναρίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον

Xρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Μάθε περισσότερα