ΑΤΟΜΙΚΗ EKΘΕΣΗ «Sunseekers or Dimming the Sun or» ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

01.03.24 @ 20:00

Salzburger Kunstverein

Vasilis Papageorgiou, Beach Towel I, 2023, copper plated beach towel, 67 x 67 x 7 cm, detail, courtesy of the artist. Photo: Alina Lefa.

Στην ατομική έκθεση «Sunseekers or Dimming the Sun or» ο Βασίλης Παπαγεωργίου στοχάζεται στον φαύλο κύκλο μεταξύ εργασίας, αναψυχής και εξάντλησης (τόσο ανθρώπινη όσο και πλανητική). Συσχετίζοντας την εξάντληση των πλανητικών πόρων με την ανθρώπινη εξάντληση (“burnout”), ο Παπαγεωργίου διερευνά τη σχέση μεταξύ των καπιταλιστικών συστημάτων ευχαρίστησης, τον ρόλο τους στην κυκλική εξάντληση των πλανητικών πόρων και την κυκλική σχέση που δημιουργούν αναφορικά με την ανάγκη για ανάπαυση και αναγέννηση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://salzburger-kunstverein.at/vasilispapageorgiou_en

Βασίλης Παπαγεωργίου είναι SNF ARTWORKS Fellow (2018) στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. 

«Sunseekers or Dimming the Sun or», Βασίλης Παπαγεωργίου
01.03.2024 – 28.04.2024

Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Straße 3
5020 Salzburg
Österreich