45 καλλιτέχνες από τις Εικαστικές τέχνες και 15 καλλιτέχνες από την Κινούμενη εικόνα επιλέχθηκαν για το  1ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ.
Δείτε τους συμμετέχοντες